Kalendarium

Kalendarium wydarzeń popularyzatorsko-oświatowych, w których brali udział pracownicy Instytutu Polonistyki i Logopedii w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

WRZESIEŃ

25 września 2018 – dr hab. Mariola Wołk: wykład pt. "Czy robota to praca niewolnicza, czyli o tym, jak zmieniało się znaczenie polskich słów"  wygłoszony w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

26 września 2018 – dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM: wykład „Na granicy niezwykłości i codzienności — liryka Leopolda Staffa", wygłoszony dla licealistów na 16. Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki (UWM w Olsztynie).

28 września 2018 – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: rozmowa na temat hejtu internetowego z red. Izabelą Malewską (Radio Olsztyn)

PAŹDZIERNIK

11 października 2018 – prof. Sławomir Buryła: wykład pt. Twórczość pokolenia wojennego, VI LO w Olsztynie

11 października 2018 –  prof. Sławomir Buryła: wykład pt. Zagłada Żydów w literaturze współczesnej, w I LO w Olsztynie

17 października 2018 – prof. Sławomir Buryła: wykład pt. Zagłada w kulturze polskiej. Rekonesans, Uniwersytet w Lublanie

25 października – dr hab. Mariola Wołk: wykład w ramach Czwartków z Humanistyką Cofanie się do tyłu” i „mniejsza połowa”, czyli o dewiacjach w języku

25 października – dr Kamila Bialik: wykład w ramach Czwartków z Humanistyką Nowoczesny kształt tradycji - Kabaret Starszych Panów

LISTOPAD

5 listopada 2018 –  dr hab. Mariola Wołk: „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 11, tekst pt. „Rok Pogotowia Językowego na UWM”

6 listopada 2018 – dr hab. Mariola Wołk: wywiad do Radia UWM FM na temat rocznej działalności Pogotowia Językowego

9 listopada 2018 – prof. Zbigniew Chojnowski: wykład Mazury i Polska: trudne związki

13 listopada 2018 – dr hab. Mariola Wołk: wykład pt. "Najczęstsze złamania, skaleczenia i zwichnięcia języka, czyli z roku działalności Pogotowia Językowego" wygłoszony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ramach obchodów roku działalności Pogotowia Językowego

16 listopada 2018 – prof. Sławomir Buryła: wykład pt. Zofia Kossak – w kręgu brunatnego i czerwonego totalitaryzmu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi

22 listopada 2018 r. w Giżycku Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska w ramach XXXVI Spotkań z historią „Od niemieckiego Lotzen do polskiego Giżycka" zorganizowało wykład prof. Zbigniewa Chojnowskiego pt. "Mazurzy wobec Niepodległej Polski".

22 listopada 2018 – dr Ewa Hrycyna: wykład w ramach Czwartków z Humanistyką Język i psyche - zaburzenia mowy a zdrowie psychiczne

22 listopada 2018 –  dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: warsztat w ramach Czwartków z Humanistyką Popkultura w poezji Wisławy Szymborskiej

22 listopada 2018 – prof. Mariusz Rutkowski szkolenie dla nauczycieli szkół powiatu iławskiego nt. "Współczesne badania językoznawcze w kontekście dydaktyki szkolnej"

22 listopada 2018 – dr Agnieszka Żywanowska: sekretarz komitetu organizacyjnego III Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej w Nidzicy na temat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia”, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie;

22 listopada 2018 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz: organizacja II Naukowo-Szkoleniowych Spotkań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;

27 listopada 2018 -  prof. Zbigniew Chojnowski:  spotkanie autorskie w Olsztynie pod hasłem "Literacka Topografia Miasta" w Pracowni Literackiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie  (ul. Rodziewiczówny 3), prowadzenie Robert Lesiński.

29 listopada 2018 – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: wykład „Ciemna strona Internetu – o hejcie i hejterach”, Forum Nauczycieli Bibliotekarzy „Cyfrowe kompetencje nauczyciela bibliotekarza”, Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie.

29-30 listopada 2018 – przygotowanie i organizacja konferencji naukowej „Oblicza polskiego patriotyzmu od czasów najdawniejszych do współczesności. Literatura – kultura - język”: dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM, dr Kamila Bialik, dr Iza Matusiak-Kempa, dr Piotr Przytuła, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM.

GRUDZIEŃ

4 grudnia 2018 – prof. Zbigniew Chojnowski: w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, na zaproszenie Grupy Poetyckiej DESANT i Oddziału SBP w Sieradzu, odbył spotkanie autorskie;

5 grudnia 2018 – prof. Mariusz Rutkowski: szkolenie dla nauczycieli szkół powiatu iławskiego nt. "Współczesne badania językoznawcze w kontekście dydaktyki szkolnej";

13 grudnia 2018 – dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM: wykład w ramach Czwartków z Humanistyką: Opisy we współczesnym kryminale, czyli jak budować napięcie, nie nudząc czytelnika;

13 grudnia 2018 – prof. Zbigniew Chojnowski: warsztat w ramach Czwartków z Humanistyką: Pan Cogito w poezji;

14 grudnia 2018 – dr Iza Matusiak-Kempa: wywiad do „Gazety Olsztyńskiej” nt. słów modnych;

15 grudnia 2018 – dr hab. Renata Makarewicz i dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM:- udział w jury konkursu „Z bajką przez  świat” zorganizowanego przez Klub Osiedlowy 17 na Jarotach;

17 grudnia 2018 – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM z dr M. Czerepowicką i dr. S. Przybyszewskim wykład wygłoszony na zebraniu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego: Jak odmieniają się związki frazeologiczne i jak to opisać w słowniku?

18 grudnia – dr Iza Matusiak-Kempa: wywiad dla Radia UWM z okazji uzyskania tytułu Belfra 2018 Wydziału Humanistycznego.

STYCZEŃ

3 stycznia 2019 – prof. Sławomir Buryła: udział w audycji radiowej, Pisarstwo Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Polskie Radio Olsztyn, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

3 stycznia 2019  – prof. Zbigniew Chojnowski: wywiad w "Gazecie Olsztyńskiej" pt. Prawdziwe wartości rosną latami, przeprowadzony przez Darię Bruszewską-Przytułę;

4 stycznia – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: wywiad dla Radia UWM na temat akcji facebookowej „Recenzje czwartkowe”, w audycji "Kortowski Tygodnik Literacki";

16 stycznia – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: udział w audycji Radia Olsztyn pt. Biały kruk na temat twórczości Ingi Iwasiów, prowadzenie Robert Lesiński;

17 stycznia 2019 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz: wykład w ramach Czwartków z Humanistyką:  Kiedy dziecko uczy się mówić?;

17 stycznia 2019 – dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM: warsztat w ramach Czwartków z Humanistyką:  Przerażająca zabawa – księdza Baki zabawa ze śmiercią;

18 stycznia 2019 – dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM: wywiad dla Radia UWM FM na temat biografii i twórczości Amosa Oza, w audycji "Kortowski Tygodnik Literacki".

26 stycznia 2019 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz: współorganizacja III Uniwersyteckiego Balu Karnawałowego dla Niedosłyszących dzieci (główny organizator - mgr Elżbieta Szmyt, Eranowa);

Na bieżąco:

Udzielanie porad językowych w Pogotowiu Językowym: dr hab. Mariola Wołk (koordynacja projektu), dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr Iza Matusiak-Kempa, prof. Mariusz Rutkowski

od czerwca 2018 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz: nadzór organizacyjny nad Studencką Poradnią Logopedyczną (wspólnie z dr E. Hrycyną).

Praca nad tomem stanowiącym monografię olsztyńskiej polonistyki z okazji jej 50-lecia: dr Kamila Bialik; dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM; dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM; dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM; dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM; prof. Mariusz Rutkowski; dr hab. Mariola Wołk;

Od stycznia 2019 r współpraca z Radiem Olsztyn i redaktor Ewą Zdrojkowską nad tworzeniem audycji „Filary literatury polskiej”. Osoby zaangażowane: dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska, dr Kamila Bialik, prof. Sławomir Buryła, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM, dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM

Kalendarium wydarzeń popularyzatorsko-oświatowych, w których brali udział pracownicy Instytutu Polonistyki i Logopedii w roku akademickim 2017/2018

WRZESIEŃ

21 września – dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Mikołaj Rej, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

26 września 2017 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – udział w debacie jako doradca programowy z ramienia instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działającego przy instytucie  w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” ŚRODOWISKOWA DEBATA KONSULTACYJNA Debata dla środowiska: słabosłyszących;

27 września – dr hab. Grzegorz Igliński – wykład dla szkół średnich podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. Człowiek i przyroda w procesie twórczych przemian a liryka Bolesława Leśmiana;

27 września - dr Monika Czerepowicka  – warsztaty podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki  pt. Zabawy z językiem;

27 września 2017 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – warsztaty podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. Zabawy z językiem;

27 września – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM – warsztaty  podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. Zabawy z językiem;

27 i 28 września – dr Kamila Bialik - udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, wykład "Tadeusz Różewicz- poeta sceny";

28 września 2017 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz,  wspólnie z dr Magdaleną Zaorską,  warsztaty w ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. "W czasie suszy szosa sucha ....";

28 września 2017 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, wspólnie z dr Magdaleną Zaorską,  - warsztaty w ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. pt. Między interpretacją tekstu a logopedią artystyczną;

28 września –  dr Iza Matusiak-Kempa –warsztaty na temat pochodzenia nazwisk podczas

15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki;

28 września – dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Jan Kochanowski, prowadzenie Ewa Zdrojkowska

28 września – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – wykład dla nauczycieli Między literaturą a faktem. Reportaże o Warmii i Mazurach po 1945 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki;

29 września 2017 – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, wspólnie  dr Ewą Hrycyną,  konsultacje w gabinecie logopedycznym w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2017 pt. Nocna interwencja logopedyczna;

29 września - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, wspólnie ze studentkami logopedii Panią Anitą Perużyńską i Panią Natalią Sacharuk, wystawa pomocy logopedycznych przygotowana w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2017 pt. "Laboratorium logopedyczne";

29 października – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchińska, prof. UWM -  wykład Ciemna strona Mocy atakuje. O hejcie i hejterach - Europejska Noc Naukowców;

29 października - dr hab. Alina Naruszewicz-Duchińska, prof. UWM - warsztaty Skąd pochodzi Twoje nazwisko - Europejska Noc Naukowców;

od września 2017 r. – prace organizacyjne związane z uruchomieniem przy IPiL Pogotowia Językowego dr hab. Mariola Wołk, dr Iza Matusiak-Kempa, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM oraz doktorantki: mgr Katarzyna Witkowska i mgr Joanna Wołoszyn);

wrzesień – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – artykuł pt. Pierwsi absolwenci. Logopedia? Polecam! w „Wiadomościach Uniwersyteckich”  (2017, nr 8-9/217).

PAŹDZIERNIK

2 października - dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM – udział w audycji Radia Olsztyn z cyklu "Potyczki z językiem", prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

5 października – dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Mikołaj Sęp-Szarzyński, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

10 października – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – udział w debacie jako doradca programowy z ramienia instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działającego przy instytucie  w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” ŚRODOWISKOWA DEBATA KONSULTACYJNA Debata dla środowiska: narząd ruchu;

11-13 października – Forum Kultury Słowa na Wydziale Humanistycznym – organizacja: dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr Iza Matusiak-Kempa, mgr Joanna Wołoszyn, mgr Bartosz Kossakowski;

12 października - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – udział w debacie jako doradca programowy z ramienia instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działającego przy instytucie  w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” ŚRODOWISKOWA DEBATA KONSULTACYJNA; Debata dla środowiska: niepełnosprawności sprzężone

12 października – prof. Krystyna Stasiewicz – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Piotr Skarga, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

12-13 października – dr Iza Matusiak-Kempa – przeprowadzenie warsztatów Jak badać pochodzenie nazw własnych? podczas XI Forum Kultury Słowa;

12-13 października – dr Alina Naruszewicz-Duchlińska przeprowadzenie warsztatów podczas XI Forum Kultury Słowa;

16 października – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – udział w audycji w Radiu Olsztyn na temat Przewodnik, bedeker jako źródło wiedzy o regionie, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

16 października – dr hab. Alina Naruszewicz, prof. UWM – udział w audycji Radia Olsztyn z cyklu „Potyczki językowe” pt. Zagadnienia poprawności językowej, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

16 października – prof. Zbigniew Chojnowski – gość Kortowskiego Tygodnika Literackiego w rozgłośni UWM FM z okazji wydania nowego tomiku Widny kres;

18 października – wykład dr Izy Matusiak-Kempy pt. Tendencje we współczesnej polszczyźnie na Wydziale Humanistycznym w ramach akcji „Lubię polski”;

18 października – debata na temat wpływów językowych na Warmii i Mazurach. Udział wzięli prof. Zbigniew Chojnowski, dr Iza Matusiak-Kempa;

19 października - dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Jan Andrzej Morsztyn, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

19 października – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – organizacja „Premiery polonistycznej” w Teatrze Jaracza w Olsztynie pt. Noc Helvera;

22 listopada – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - organizacja spotkania naukowo-szkoleniowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego W programie: Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM; Logopedzi o sobie samych – kilka uwag o (auto)prezentacji internetowej; Mgr Katarzyna Golędzinowska, Med-El Polska; Implanty słuchowe – szanse, możliwości, oczekiwania, trudności. W spotkaniu udział wzięli studenci logopedii oraz logopedzi i nauczyciele z regionu Warmii i Mazur

23 października – dr hab. Mariola Wołk - udział w audycji „Potyczki językowe” emitowanej w Radiu Olsztyn – rozmowa na temat wulgaryzmów („Co nam dają, a czego nam nie dają wulgaryzmy). Prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

26 października – prof. Zbigniew Chojnowski – wykład Główne nurty w poezji polskiej XX wieku w ramach „Czwartków z Humanistyką”;

26 października – dr hab. Mariola Wołk – warsztaty z poprawności językowej w ramach „Czwartków z Humanistyką”;

26 października - dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Wacław Potocki, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

28 października – dr Iza Matusiak-Kempa – wywiad udzielony do "Gazety Olsztyńskiej" na temat statusu gwar i najnowszych zjawisk w polszczyźnie

30 października – dr hab. Mariola Wołk – udział w audycji „Potyczki językowe” emitowanej w Radiu Olsztyn – rozmowa na temat pleonazmów („Masło maślane, czyli o nadmiarze w języku”). Prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

czerwiec-październik – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM - udział w akcji „Lubię polski”, organizowanej przez „Gazetę Olsztyńską” i Wydział Humanistyczny UWM

październik – dr Iza Matusiak-Kempa – artykuł Masakrycznie fajna osobowość w „Wiadomościach Uniwersyteckich” (2017, nr 10/218) w rubryce „Polszczyzna mielizna”;

LISTOPAD

2 listopada – dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Wacław Potocki, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

4 listopada – prof. Sławomir Buryła - audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – ksiądz Józef Baka, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

11 listopada - w Muzeum Michała Kajki w Ogródku prof. Zbigniew Chojnowski wygłosił wykład pt. O czym pisali Mazurzy... ;

13 listopada – prof. Sławomir Buryła - audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Pamiętniki Jędrzeja Kitowicza, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

13 listopada – uruchomienie Pogotowia Językowego; koordynator dr hab. Mariola Wołk; współuczestnicy: dr Iza Matusiak-Kempa, dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, mgr Katarzyna Witkowska;

13 listopada – dr hab. Mariola Wołk - wywiad do Radia UWM FM, związany z uruchomieniem i działalnością Pogotowia Językowego;

15 listopada – dr hab. Mariola Wołk - nagranie do TVP Olsztyn (wspólnie z prof. M. Rutkowskim), związany z uruchomieniem i działalnością Pogotowia Językowego;

16 listopada - na konferencji zorganizowanej przez parafię ewangelicko-metodystyczną w Ełku oraz tutejsze Muzeum Historyczne prof. Zbigniew Chojnowski wygłosił wykład na temat Protestanci w kulturze polskiej;

16 listopada – dr Kamila Bialik w ramach Czwartków z Humanistyką wygłosiła wykład Zielony Balonik i inne przypadki- początki polskiego kabaretu;

16 listopada – prof. Krystyna Stasiewicz – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Ignacy Krasicki, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

17 listopada – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,  wygłosiła wykład pt. „Internetowe zakłócenia komunikacyjne” w I LO w Olsztynie;

20 listopada – prof. Sławomir Buryła wygłosił wykład Zagłada Żydów w polskiej kulturze i historii. Rekonesans na Uniwersytecie w Sztokholmie;

21 listopada – dr hab. Mariola Wołk - wywiad do audycji Mediofon w Radiu UWM FM, związany z uruchomieniem i działalnością Pogotowia Językowego;

22 listopada – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,  wygłosiła wykład Logopedzi o sobie samych – kilka uwag o (auto)prezentacji internetowej na zebraniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;

23 listopada – dr hab. Iwona Maciejewska wygłosiła wykład Szyfr w świecie intymnego wyznania a tajemnice dawnych kochanków w ramach Czwartków z Humanistyką;

23 listopada – dr hab. Mariola Wołk - wywiad do Radia Olsztyn (wspólnie z prof. M. Rutkowskim), związany z uruchomieniem i działalnością Pogotowia Językowego;

23 listopada - dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, – organizacja „Premiery polonistycznej” w Teatrze Jaracza – Lot nad kukułczym gniazdem;

23 listopada - prof. Krystyna Stasiewicz – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Elżbieta Drużbacka, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

24 listopada – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,  wygłosiła wykład Język polityki i jego wpływ  na współczesną polszczyznę, Miejska Biblioteka w Kętrzynie;

24-25 listopada - w sopockim "Teatrze na Plaży" odbyła się ogólnopolska konferencja "Sopot w literaturze - literatura w Sopocie". Zgromadziła ona kilkunastu prelegentów z Trójmiasta, Słupska, Krakowa, Białegostoku. Olsztyn reprezentował prof. Zbigniew Chojnowski, który mówił o czytaniu sopockich poetów (Zbigniewa Chojnowskiego, Teresy Ferenc, Anny Janko, Mileny Wieczorek, Krzysztofa Kuczkowskiego i Wojciecha Kassa). Odniósł się też do poezjorodnego zjawiska, jakim jest środowisko poetów (z Trójmiasta i innych miejsc Polski), skupione wokół dwumiesięcznika "Topos";

25 listopada – dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM  - udział w Festiwalu Ars Cameralis 2017 w Katowicach; czytanie własnych przekładów poezji izraelskiej podczas spotkania pt. "Zbieg poetycki Na Dziko" w ramach Zderzeń Literackich, w Jazz Clubie Hipnoza, obok Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

27 listopada – dr Monika Czerepowicka - udział w audycji Radia Olsztyn "Wieczór z kulturą" - cykl "Potyczki z językiem" 11.12, 18.12., prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

– listopad – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – wywiad Teraz kobiety dla „Wiadomości Uniwersyteckich” (2017, nr 11/219);

- listopad - dr hab. Mariola Wołk - zredagowanie tekstu informacyjnego na stronę główną UWM oraz do elektronicznego wydania „Wiadomości Uniwersyteckich”, związany z uruchomieniem i działalnością Pogotowia Językowego;

- listopad - dr hab. Mariola Wołk - udzielenie 16 porad językowych: https://polonistyka-uwm.wixsite.com/pogotowie-jezykowe/porady/page/2.

GRUDZIEŃ

1 grudnia – dr hab. Mariusz Rutkowski wygłosił wykład pt. Zagadnienia poprawności językowej w I LO w Olsztynie;

4 grudnia - dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM - udział w audycji Radia Olsztyn "Wieczór z kulturą" - cykl "Potyczki z językiem", prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

6 grudnia - w Uniwersyteckiej "Rozmowie Tygodnia" Radia UWM FM wystąpił prof. Zbigniew Chojnowski. Toczyła się ona wokół nagrody i wyróżnieniach Polskiej Akademii Nauk, a także VII edycji konkursu "O Trzcinę Kortowa”;

7 grudnia - dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Franciszek Karpiński, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

8 grudnia – dr Monika Czerepowicka - organizacja i prowadzenie wernisażu podsumowującego projekt "MY też czytaMY", prowadzonego wspólnie z interesariuszem - Przedszkolem Niepublicznym Tempoo w Olsztynie;

10 grudnia - w cyklicznym programie TVP Olsztyn "Informacje Kulturalne" Joanna Wilengowska przedstawiła Widny kres prof. Zbigniewa Chojnowskiego.

11 grudnia - dr Monika Czerepowicka - udział w audycji Radia Olsztyn "Wieczór z kulturą" - cykl "Potyczki z językiem", prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

12 grudnia  – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,  wygłosiła wykład Make Life Easier/Harder? Kilka uwag o nazwach blogów, Wydział Humanistyczny UWM.

14 grudnia – rozstrzygnięcie II edycji konkursu literackiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Opowieści znad Łyny”. W jury konkursu: dr hab. Iwona Maciejewska, dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM;

14 grudnia - spotkanie z Agatą Prosińską, uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w Olecku, autorką dwóch powieści SylfidaNimfa, prowadzenie dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka;

14 grudnia - dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Franciszek Zabłocki, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

14 grudnia  - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz wygłosiła wykład Jak dziecko uczy się języka w ramach Czwartków z Humanistyką;

17 grudnia – dr Monika Czerepowicka - promocja projektu "MY też czytaMY" na antenie Polskiego Radia Olsztyn - udział w audycji "Dziecinada";

18 grudnia - dr Monika Czerepowicka - udział w audycji Radia Olsztyn "Wieczór z kulturą" - cykl "Potyczki z językiem", prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

20 grudnia – dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, wygłosiła wykład  Czesław Miłosz wobec tradycji romantycznej w I LO w Olsztynie.

21 grudnia - prof. Krystyna Stasiewicz – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Julian Ursyn Niemcewicz, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

STYCZEŃ

10 stycznia – udział w audycji Radia Olsztyn „Wieczór z kulturą” – prof. Sławomir Buryła na temat jego książki Rozrachunki z wojną – prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

11 stycznia – wykład otwarty z pisarzem Michałem Olszewskim, prowadzenie dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM;

12 stycznia – dr hab. Ewa Szczepkowska wykład w L.O. w Szczytnie Tragizm jako kategoria estetyczna

15 stycznia – dr Monika Czerepowicka, udział w audycji "Wieczór z kulturą", cykl "Potyczki z językiem", Polskie Radio Olsztyn; prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

18 stycznia – dr Magdalena Dziugieł-Łaguna wykład w ramach Czwartków z Humanistyką na temat Dlaczego lubimy horrory?;

18 stycznia - dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UWM, wykład w ramach Czwartków z Humanistyką na temat Mózg prawy i lewy. Problemy lateralizacji;

20 stycznia – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - przygotowanie i przeprowadzenie balu, dr Monika Czerepowicka, dr Iza Matusiak-Kempa, dr Ewa Hrycyna - współorganizacja: Karnawałowy Bal Uniwersytecki pod hasłem BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY dla niedosłyszących dzieci. We współpracy z interesariuszami -  Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy.

21 stycznia - udział w audycji Radia Olsztyn „Wieczór z kulturą” – prof. Sławomir Buryła na temat Współczesne widzenie wojny – prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

23 stycznia – dr hab. Mariola Wołk udzielenie wywiadu Radiu UWM FM na temat działalności Pogotowia Językowego oraz konkursu „Mów poprawnie – to jest modne”;

30 stycznia – dr hab. Mariola Wołk udzielenie wywiadu do „Wiadomości Uniwersyteckich” na temat działalności Pogotowia Językowego;

Styczeń – dr Iza Matusiak-Kempa, felieton: „Kto je powinien używać?”, „Wiadomości

Uniwersyteckie”, styczeń 2018.

LUTY

1 lutego – dr Magdalena Dziugieł-Łaguna – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, wykład: Orzeszkowa i jej miłości… Nie tylko platoniczne;

2 lutego - Iza Matusiak-Kempa, udzielenie wywiadu do Polskiego Radia Olsztyn z okazji rocznicy urodzin Kazimierza Nitcha;

5 lutego – dr hab. Mariola Wołk udział w audycji Ewy Zdrojkowskiej „Potyczki językowe” emitowanej w Radiu Olsztyn – rozmowa na temat błędów semantycznych;

6 lutego – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, wykład inauguracyjny: Kultura języka w Internecie i udział w dyskusji panelowej na Konferencji z okazji dnia bezpiecznego Internetu 2018. Tworzymy kulturę szacunku w sieci, Organizator: Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), Warszawa;

12 lutego – dr hab. Mariola Wołk udział w audycji Ewy Zdrojkowskiej „Potyczki językowe” emitowanej w Radiu Olsztyn – rozmowa na temat liczebników zbiorowych;

15 lutego – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM, wykład w ramach Czwartków z Humanistyką na temat Jak zwracamy się do innych? - o formach adresatywnych we współczesnym języku polskim;

16 lutego – konkurs recytatorski „Polska poezja XX i XXI wieku” dla szkół ponadgimnazjalnych Olsztyna i województwa, organizacja i przygotowanie dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM;

16 lutego - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - wywiad dla Gazety Olsztyńskiej na temat kierunku logopedia i organizacji balu logopedycznego dla niedosłyszących dzieci;

17 lutego – dr Monika Czerepowicka, współprowadzenie warsztatów pisarsko-edytorskich dla dzieci, Playschool, Olsztyn;

17 lutego – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM, i prof. Maria Biolik - sprawdzanie prac z testu językowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

17 lutego – prof. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, dr Kamila Bialik, dr hab. Iwona Maciejewska, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka - sprawdzanie prac uczniów biorących udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego;

19 lutego – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM, udział w audycji "Wieczór z kulturą", cykl "Potyczki z językiem", Polskie Radio Olsztyn, na temat Nazwy w języku a marketing – prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

21 lutego – dr hab. Ewa Szczepkowska – UTW w Mrągowie, wykład Obraz powstania styczniowego w literaturze polskiej

21 lutego – dr Monika Czerepowicka, opieka merytoryczna nad dyktandem w Planecie 11 z okazji Dnia Języka Ojczystego;

21 lutego - Dzień Języka Ojczystego – przygotowanie i koordynacja dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM:

 • przygotowanie dyktanda dr hab. Iwona Maciejewska, dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM;
 • ”Poeta wobec języka” – rozmowa prof. Zbigniewa Chojnowskiego z redaktorem naczelnym „Toposu” Krzysztofem Kuczkowskim;
 • Rozstrzygnięcie konkursu „O Trzcinę Kortowa” przez jury w składzie prof. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, mgr Monika Stępień;
 • „Język w mediach” – przygotowanie i prowadzenie rozmowy dr Izy Matusiak-Kempy z Ewą Zdrojkowską, dziennikarką Polskiego Radia Olsztyn;
 • Przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu wydziałowego na filmik o poprawności językowej - finał - przez jury:  prof. Mariola Wołk, mgr Katarzyna Witkowska;
 • Rozstrzygnięcie dyktanda przez jury sprawdzające: dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM; dr Jacek Krawczyk, dr Renata Makarewicz, dr Magdalena Dziugieł-Łaguna, dr Sebastian Przybyszewski, dr Monika Czerepowicka;
 • „Ostry dyżur” Pogotowia Językowego – prof. Mariola Wołk, prof. Alina Naruszewicz, mgr Katarzyna Witkowska, mgr Joanna Wołoszyn.

21 lutego - Dyktando dla VIP-ów w Miejskim Ośrodku Kultury: „Ortografia to robota dla sapera” – prowadzenie dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM;

21 lutego -  „Szczupak szczekoce szczypcami w trzcinach” Spotkanie z obcokrajowcami w Miejskim Ośrodku Kultury – dr Sebastian Przybyszewski, dr Maria Rółkowska;

22 lutego – jubileusz Krystyny Stasiewicz, przygotowanie i prowadzenie uroczystości dr hab. Iwona Maciejewska;

22 lutego – wykład prof. Sławomira Buryły Obraz Zagłady Żydów w literaturze polskiej w Liceum Ogólnokształcącym w Morągu;

26 lutego – dr Monika Czerepowicka, udział w audycji "Wieczór z kulturą", cykl "Potyczki z językiem", Polskie Radio Olsztyn, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

Luty – dr Iza Matusiak-Kempa, felieton: 500 procent cukru w cukrze, „Wiadomości Uniwersyteckie” luty 2018.

MARZEC

5 marca   - dr Monika Czerepowicka, udział w audycji "Wieczór z kulturą", cykl "Potyczki z językiem", Polskie Radio Olsztyn;

6 marca – III Wydziałowe Obchody Europejskiego Dnia Logopedy - program i koordynacja całości dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz:

 • mgr B. Mikitiuk, dr E. Hrycyna, dr M. Osowicka-Kondratowicz - przygotowanie "Laboratorium logopedyczne"  - warsztaty logopedyczne dla przedszkolaków;
 • dr M. Zaorska, dr M. Osowicka-Kondratowicz (przygotowanie) - "Mowa w ruchu" - warsztaty oddechowo-emisyjne dla uczniów;
 • dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz,  dr Magdalena Zaorska, dr Monika Czerepowicka - przygotowanie i  rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz języka;
 • dr Iza Matusiak-Kempa – opieka i przygotowanie przedstawienia ze studentami logopedii Legenda o Łynie Ireny Kwintowej;
 • Dr Ewa Hrycyna – wykład "Zaburzenia semantyczne i pragmatyczne u dzieci w wieku przedszkolnym";

15 marca - dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, wykład w ramach Czwartków z Humanistyką na temat Postaci fikcyjne w internecie;

15 marca - dr Kamila Bialik,  wykład w ramach Czwartków z Humanistyką na temat Kabaretowy świat xx-lecia międzywojennego;

15 marca - dr Iza Matusiak-Kempa, warsztat w ramach Czwartków z Humanistyką na temat Możesz mówić wyraźniej. Warsztaty z poprawności wymowy;

15 marca - udział studentów logopedii w Czwartkach z Humanistyką w Olsztynie. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: Paulina Siemienkiewicz, temat wystąpienia: „Komunikacja dziecka na tle całościowych zaburzeń rozwoju. Studium przypadku 5-letniej dziewczynki”, ((przygotowanie dr M. Osowicka-Kondratowicz).

16 marca – warsztaty Zakuwanie na Humanie:

 • Dr Magdalena Dziugieł-Łaguna: Topos lalki, czyli poziomy znaczeń powieści B. Prusa;
 • Prof. Zbigniew Chojnowski: Problematyka polskiej nowelistyki powojennej  na przykładzie „Pierwszego kroku w chmurach” Marka Hłaski
 • Dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: Dialog z tradycją w poezji Tadeusza Rózewicza
 • Dr Jacek Krawczyk: Rzecz pospolita – rzecz poetycka. Miron Białoszewski na językach;
 • Dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM: Ludowość Adama Mickiewicza;
 • Dr Sebastian Przybyszewski: Warsztaty z komunikacji interpersonalnej;
 • Dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM: Warsztaty z komunikacji interpersonalnej;
 • Dr Monika Czerepowicka: Jak poprawnie budować i analizować wypowiedzenia złożone;
 • Dr Renata Makarewicz: Przecinek ma znaczenie;
 • Dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM: Warsztaty frazeologiczne.

16 marca – prof. Sławomir Buryła wykład w Kwidzynie Sporne tematy polsko-żydowskie;

16 marca – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM - wykład: Hejt i kultura języka w Internecie. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka, Lidzbark Warmiński;

22 marca – dr Iza Matusiak-Kempa - wykład dla uczniów I LO w Olsztynie pt. Biologia w humanistyce, czyli dlaczego dobre jest dobre;

22 marca – prof. Zbigniew Chojnowski w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie wygłosił wykład o poezji i osobowości Zbigniewa Herberta z okazji święta poezji;

31 marca – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM - audycja w Radiu Olsztyn „Wieczór z kulturą” na temat Zwyczaje wielkanocne w literaturze Warmii i Mazur, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

Marzec – dr Iza Matusiak-Kempa, felieton: Jak Polacy mówioł, „Wiadomości Uniwersyteckie” marzec 2018;

KWIECIEŃ

5 kwietnia 2018 r. - prof. Zbigniew Chojnowski w Muzeum Okręgowym w Suwałkach z okazji prezentacji książki "Odwitania z poetą. Leszek Aleksander Moczulski przedstawił problematykę, przesłanie dorobku poetyckiego Moczulskiego i jego miejsce na mapie poezji polskiej;

6 kwietnia - prof. Zbigniew Chojnowski przedstawił wykład "Mazurzy wobec odzyskania Niepodległości przez Polskę" w Muzeum Historycznym w Ełku;

11 kwietnia – dr Kamila Bialik  wygłosiła wykład pt. Od klasycznej formy do performansu- oblicza teatru współczesnego podczas Dni UWM w Kętrzynie;

11 kwietnia – dr Ewa Hrycyna wygłosiła wykład: Różne oblicza autyzmu - droga do zrozumienia podczas Kętrzyńskich Dni UWM;

16 kwietnia – dr Kamila Bialik prowadziła spotkanie podczas Dni Humana pt. Portret humanisty- rozmowa z Krystyną Stasiewicz;

6 kwietnia - dr hab. Iwona Maciejewska, dr Iza Matusiak-Kempa, dr Renata Makarewicz, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka - organizacja działań promocyjnych na filologii polskiej w czasie Dnia Otwartego na UWM;

6 kwietnia - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz w ramach uczelnianego święta Dzień Otwarty prezentacja koła naukowego „Laboratorium logopedyczne”– stoisko przygotowane i prowadzone przez studentów logopedii pod opieką dr M. Osowickiej-Kondratowicz” (foyer auli teatralnej, Wydział Humanistyczny);

6 kwietnia – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz i dr  M. Zaorska w ramach uczelnianego święta Dzień Otwarty konsultacje logopedyczne „Sprawdź, czy nadajesz się na logopedę”(gabinet logopedyczny);

16 kwietnia - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz  - pokaz filmu z wątkiem logopedycznym w tle w ramach Dni Humana

16 kwietnia – dr Iza Matusiak-Kempa - udział w audycji „Potyczki z językiem polskim” w Radiu Olsztyn: O neologizmach, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

16 kwietnia - dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – współorganizacja wystawy studentki Kingi Adamskiej Zrodzone z szeptów podczas Dni Humana;

17 kwietnia – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz juror w V Konkursie Recytatorskim dla studentów UWM podczas Dni Humana;

17 kwietnia – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka w jury V Konkursu Recytatorskiego dla studentów UWM podczas Dni Humana;

19 kwietnia – dr hab. Alina Naruszewicz, prof. UWM  – warsztaty dla licealistów Jak rozpoznać hejt i sobie z nim poradzić w ramach Czwartków z Humanistyką;

19 kwietnia - udział studentów logopedii w Czwartkach z Humanistyką w Olsztynie. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: Anita Perużyńska, temat wystąpienia: "Zaburzenia językowe z niedosłuchem odbiorczym. studium przypadku pięcioletniej dziewczynki", (przygotowanie dr M. Osowicka-Kondratowicz);

19 - 21 kwietnia – dr hab. Alina Naruszewicz, prof. UWM - przewodniczenie w komitecie naukowo-organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej „Postać w kulturze wizualnej. Geneza – mutacje – reaktywacje” (19-21 IV 2018).  Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

26 kwietnia – dr Kamila Bialik udział w jury Ogólnopolskiego  Konkursu Recytatorskiego – etap wojewódzki, zorganizowanego w Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

26-27 kwietnia – udział w XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe - szkołą twórczego działania" (Olsztyn). Studentki logopedii Karolina Seredocha i Patrycja Dujko-Domańska przedstawiły projekt Problemy zdrowotne dzieci z porodów przedwczesnych (przygotowanie dr M. Osowicka-Kondratowicz) – studentki zajęły III miejsce w panelu medycznym

Kwiecień - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - wywiad do „Wiadomości Uniwersyteckich” na temat logopedii i obchodów Europejskiego Dnia Logopedy (WU 2018 nr 4);

MAJ

14 maja  - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu oraz Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej UMK zorganizowały odczyt prof. Zbigniewa Chojnowskiego pt. "W Krainie Tysiąca Jezior i opowieści. Świat literatury dziecięcej i młodzieżowej z Warmii i Mazur";

15 maja – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka – wywiad dal Radia UWM na temat najnowszego numeru „Prac Literaturoznawczych”, prowadzenie Marta Wiśniewska;

16 maja – prof. Zbigniew Chojnowski w jury Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Gołdapi pod hasłem "Moje twoje nasze”;

17 maja -  dr Ewa Hrycyna w ramach Czwartków z Humanistyką, wykład: "Zaburzenie czy geniusz? Kilka słów o Zespole Aspergera";

23 maja – prof. Zbigniew Chojnowski podczas uroczystości odsłonięcia odnowionego grobu Michała i Wilhelminy Kayków na mazurskim cmentarzu w Ogródku wygłosił słowo o mazurskim poecie.

23 maja – prof. Zbigniew Chojnowski wygłosił wykład „Mazurzy wobec odzyskania niepodległości przez Polskę” w Oleckiej Izbie Historycznej;

28 maja - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - udział jako juror i przedstawiciel kierunku logopedia w I Festiwalu Żywego Słowa „Majowe recytacje poezji religijnej”;

28 maja – spotkanie z prof. Zbigniewem Chojnowskim i prezentacja wierszy z jego najnowszego tomiku pt. Zawsze gdzieś jest noc (Szczecin 2018) podczas  I Festiwalu Żywego Słowa Majowe Recytacje Poezji Religijnej w Olsztynie

28 maja – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka wygłosiła wykład w Ośrodku Badań Naukowych w ramach działania Komisji Kultury Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego na temat „Pamiętnik Edwarda Martuszewskiego źródłem wiedzy o epoce PRL-u”

30 maja – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka – wywiad dla Radia UWM na temat spotkania „Od Kortau do Kortowa w literackiej narracji”;

maj  - dr Iza Matusiak-Kempa - felieton: Tego, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2018, maj.

CZERWIEC

4 czerwca – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM zorganizowała i poprowadziła spotkanie olsztyńskich pisarzy Pawłem Jaszczukiem, Włodzimierzem Kowalewskim, Marcinem Cieleckim i Kacprem Kozłowskim z młodzieżą szkolną i akademicką pt. „Od Kortau do Kortowa w literackiej narracji” (Stara Kotłownia);

7 czerwca - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - organizacja wykładu otwartego prof. S. Grabiasa pt. Język w diagnozowaniu umysłu. Terapia logopedyczna a poznawcza i interakcyjna funkcja języka;

8 czerwca - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - udział w programie telewizyjnym TVP 3 „Opinie”;

8-9 czerwca – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - przewodnicząca komitetu organizacyjnego, dr Monika Czerepowicka, dr Ewa Hrycyna i dr hab. Alina Naruszewicz, prof. UWM - udział w komitecie organizacyjnym I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt  „Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy” . Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

9 czerwca – podczas IV edycji Osiedlowego Konkursu "Piękne Słowa" Klubu Kultury "Na Górce" w  jury zasiedli: prof. Zbigniew Chojnowski (przewodniczący), dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, dr hab. Joanna Szydłowska.

11 czerwca – dr Iza Matusiak-Kempa - udział w audycji „Potyczki z językiem polskim” w Radiu Olsztyn: O stylu komunikatywnym, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

11 czerwca - dr M. Osowicka-Kondratowicz - wywiad dla „Wiadomości Uniwersyteckich” na temat konferencji logopedycznej oraz rozwoju logopedii (artykuł ukaże się w lipcowym numerze WU);

14 czerwca – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM wykład w ramach Czwartków z Humanistyką pt. Problemy współczesności w poezji Marcina Świetlickiego;

14 czerwca – dr hab. Iwona Maciejewska poprowadziła warsztaty z licealistami podczas Czwartków z Humanistyką pt. Przerażająca zabawa - księdza baki taniec ze śmiercią;

15 czerwca - dr M. Osowicka-Kondratowicz - wywiad dla „Gazety Olsztyńskiej” (artykuł pt. „Logopedia umacnia pozycję” ukazał się 15. 06. 2018 r.);

18 czerwca - dr Iza Matusiak-Kempa - udział w audycji „Potyczki z językiem polskim” w Radiu Olsztyn: O zaimkach wskazujących, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

18 czerwca - dr M. Osowicka-Kondratowicz - wywiad dla Radia UWM FM na temat uruchamiania Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz kierunku logopedia;

Czerwiec – dr hab. Mariola Wołk - wywiad do "Gazety Wyborczej" na temat aktywności popularyzatorskiej językoznawców z Pogotowia Językowego;

Czerwiec – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz i dr Ewa Hrycyna - inicjatywa organizacji Studenckiej Poradni Logopedycznej (poradnia rusza pod koniec czerwca);

Od stycznia do obecnie – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM - Założenie i prowadzenie blogu (http://logosferauwm.blox.pl/) i profilu na Facebooku LogosferaUWM, popularyzującego olsztyńską logopedię;

Od stycznia do obecnie – dr hab. Mariola Wołk, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr Iza Matusiak-Kempa, dr hab. Mariusz Rutkowski - dyżury w Pogotowiu Językowym UWM. (w tym wypowiedzi do lokalnych mediów: „Gazety Olsztyńskiej” i „Gazety Wyborczej”);

- stale - Wolontariat logopedyczny na rzecz regionu. Studenci koła naukowego „Laboratorium logopedyczne”, koordynowani przez opiekuna koła, świadczą nieodpłatną pomoc w zajęciach logopedycznych i terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej (w domach podopiecznych prowadzonych przez Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie oraz w fundacji „Radosne Dzieci”, ul. Piłsudskiego 54a, Olsztyn).

 

Kalendarium wydarzeń popularyzatorsko-oświatowych, w których brali udział pracownicy Instytutu Polonistyki i Logopedii w roku akademickim 2016/2017

WRZESIEŃ

21- 23 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki dr Monika Czerepowicka i dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz oraz studenci logopedii przygotowali warsztat pt. "Zabawy z językiem";

21- 23 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki dr hab. Ewa Szczepkowska, prof. UWM wygłosiła wykład pt. Superbohaterowie  jako fenomen popkultury.

21- 23 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki dr hab. Grzegorz Igliński wygłosił wykłady:

 • Biblia w modernistycznej wykładni „Dies irae” Jana Kasprowicza;
 • Dekadentyzm w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku;

21 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki warsztaty „Aby język giętki …”  (3 grupy warsztatowe) poprowadziły dr M. Osowicka-Kondratowicz i dr M. Zaorska);

22 września  - w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki konsultacje „Poradnia logopedyczna” działała pod kierunkiem dr M. Osowickiej-Kondratowicz i mgr E. Zomkowskiej (neurologopeda, interesariusz logopedii);

29 września - w Czytelni Czasopism Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z poetą i pisarką Anną Janko, które poprowadził Zbigniew Chojnowski.

29 września – wykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie dla licealistów wygłosiła dr Magdalena Dziugieł-Łaguna pt. Wartości Henryka Sienkiewicza.

30 września - wykład dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Odmieniać czy nie odmieniać? Fakty i mity na temat nazwisk"  w ramach Europejskiej Nocy Naukowców wygłosiła dr hab. Mariola Wołk

 

PAŹDZIERNIK

20 października – wykład Czy mózg ma płeć? w ramach Czwartków z Humanistyką poprowadziła dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UWM.

 

LISTOPAD

9 listopada - premiera polonistyczna  pt. Single Radicals Michaeli Zakutanskiej, w reżyserii Martyny Łyko w Teatrze Jaracza na Scenie Margines i spotkanie z aktorami pracowników instytutu oraz studentów polonistyki i logopedii;

16 listopada - Nienawistne słowa – hejt w czasach Internetu, wykład prof. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej w ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej Planeta 11 - Pracownia Słów Ważnych 2016;

17-20 listopada - w uroczystościach z okazji 130- lecia polonistyki lwowskiej uczestniczyła dr Renata Makarewicz przekazując adres z gratulacjami z polonistyki olsztyńskiej;

17 listopada – warsztat Mowa ciała cię zdradza w ramach Czwartków z Humanistyką poprowadziła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM;

19 listopada – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz we współpracy z interesariuszem zewnętrznym Warmińsko-Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus, współorganizowała  II olszyńskie warsztaty Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego, które odbyły się  na Wydziale Humanistycznym;

19 listopada - Warsztaty poetyckie, prowadzenie prof. Zbigniew Chojnowski w ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej Planeta 11 - Pracownia Słów Ważnych 2016;

23 listopada – odbył się wykład Sylwii Chutnik Klęska czytelnictwa czy…. Spotkanie prowadziła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka;

25 listopada - wykład na Uniwersytecie III Wieku w Ostródzie, na temat „Czy Hieronim Morsztyn plótł banialuki? O niezwykłym Ptasim radiu”, wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska.

W listopadzie wypowiedź prof. Krystyny Stasiewicz o Ignacym Krasickim w internetowym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” z cyklu „Znani z Warmii”.

 

GRUDZIEŃ

2 grudnia – w Pałacu Młodzieży w Olsztynie odbyły się czwarte DIALOGI LITERACKIE.  Gościem specjalnym spotkania był prof. Zbigniew Chojnowski;

6 grudnia – rozstrzygnięcie konkursu „Opowieści znad Łyny”, połączone z promocją książki Andrzeja Małyszki. W jury zasiedli: dr hab. Iwona Maciejewska, dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM;

7 grudnia – w promocji książki Ernsta Wiecherta Może życie, moje czasy, zorganizowanej przez Wspólnotę Kulturową „Borussia” uczestniczyła z wykładem o pisarzu dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka;

8 grudnia - wykład na Uniwersytecie III Wieku w Iławie, na temat „Czy Hieronim Morsztyn plótł banialuki? O niezwykłym Ptasim radiu”, wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska;

9 grudnia – w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Piątka" w Olsztynie odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem  Chojnowskim. Dzieci słuchały jego prelekcji o poezji i wierszy;

13 grudnia – wykład o poezji Wisławy Szymborskiej w Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku wygłosiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka;

15 grudnia - warsztat w ramach Czwartków z Humanistyką poprowadziła dr Iza Matusiak-Kempa;

15 grudnia – dr M. Osowicka-Kondratowicz we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie reprezentowanym przez neurologopedę E. Zomkowską współorganizowała warsztaty "Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach połykania", ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania sprzętu vocastim. Warsztaty odbyły się w  Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie;

15 grudnia - w Bibliotece Uniwersyteckiej wykład o Stanisławie Vincencie wygłosił prof. Zbigniew Chojnowski;

20 grudnia – wykład Mazurskie mickiewicziana w I LO w Olsztynie wygłosił prof. Zbigniew Chojnowski.

Grudzień -  w „Wiadomościach Uniwersyteckich” 12/2016 ukazał się artykuł dr M. Osowickiej-Kondratowicz pt.  „Słyszą inaczej, chociaż słuch mają prawidłowy.

 

STYCZEŃ

5 stycznia –  dr M. Osowicka-Kondratowicz wzięła udział w audycji  Radia Studenckiego UWM FM,  dotyczącej kierunku logopedia oraz konkursu na Belfra Wydziału 2016;

15 stycznia – dr Monika Czerepowicka z okazji WOŚP ułożyła Orkiestrowe Dyktanda w Szkole Podstawowej Nr 15 w Olsztynie;

14 stycznia - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz była koordynatorem w organizacji na Wydziale Humanistycznym Karnawałowego Magicznego Balu Uniwersyteckiego dla niedosłyszących dzieci – podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, Ostródzie i Iławie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy;

18 stycznia – w Klubie Regionalnym "Kresowiacy" Stowarzyszenia Absolwentów UWM wykład Przez łagier NKWD do twórczości artystycznej prof. Barbary Narębskiej - Dębskiej – Kozłowskiej wygłosiła dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM

19 stycznia – wykład CO W MOWIE PISZCZY? W ramach Czwartków z Humanistyką wygłosiła dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz;

19 stycznia - wykład pt. Filolog w roli detektywa. O niezwykłym „Ptasim radiu” w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska z okazji Festiwalu Nauki – Dzień otwarty dla uczelni.

24 stycznia – udział studentów logopedii w programie na żywo redaktor Izabeli Malewskiej pt. „Bliższe spotkania” w Radiu Olsztyn (przygotowanie studentów oraz koordynacja M. Osowicka-Kondratowicz, M. Zaorska)

24 stycznia – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Magdalena Zaorska udzieliły wywiadu dla Radia Olsztyn na temat kierunku logopedia oraz idei I Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę oraz Skrętacz Języka;

25 stycznia – dr M. Osowicka-Kondratowicz, dr M. Zaorska udzieliły wywiadu Telewizji TWP 3 na temat olsztyńskiej logopedii oraz I Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę oraz Skrętacz Języka.

31 stycznia – w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" na temat Wesela Stanisława Wyspiańskiego jako propozycji w ramach prezydenckiej inicjatywy Narodowego Czytania 2017 mówiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka. Rozmowę przeprowadziła red. Ewa Zdrojkowska

 

LUTY

6 lutego - w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" na temat Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego jako propozycji w ramach prezydenckiej inicjatywy Narodowego Czytania 2017 mówił prof. Sławomir Buryła. Rozmowę przeprowadziła red. Ewa Zdrojkowska

8 lutego - w Programie Trzecim Polskiego Radia o 15.05 Zbigniew Chojnowski  wystąpił w godzinnej audycji red. Mirosława Biełaszko z cyklu "Białe plamy"  na temat historii i kultury Mazurów.  Gość programu wypowiedział się o mazurskim dziedzictwie i jego współczesnym znaczeniu.

14 lutego - w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" na temat Beniowskiego Juliusza Słowackiego jako propozycji w ramach prezydenckiej inicjatywy Narodowego Czytania 2017 mówił prof. Zbigniew Chojnowski. Rozmowę przeprowadziła red. Ewa Zdrojkowska.

15 lutego – dr Sebastian Przybyszewski wygłosił wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Pochodzenie języka polskiego

16 lutego – w ramach Czwartków z Humanistyką wykład  pt. Kabaret niegdysiejszy. Humor w intermediach staropolskich wygłosiła dr Kamila Bialik

16 lutego - ukazał się w „Gazecie Olsztyńskiej” wywiad z dr Izą Matusiak-Kempą promujący obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, równolegle wywiad został zamieszczony w internetowym wydaniu gazety;

16 lutego – w konkursie recytatorskim dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poezja polska XX i XXI wieku”, zorganizowanym w Instytucie Polonistyki i Logopedii przez dr hab. Joanną Chłostę-Zielonkę w jury zasiedli: dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM, dr Iza Matusiak-Kempa i dr Jacek Krawczyk. W konkursie udział wzięło 35 uczestników ze szkół w Olsztynie, Bartoszycach, Górowie Iławeckim, Morągu, Szczytnie i Węgorzewie.

20 lutego – wykład pt. O najnowszych tendencjach w języku i komunikacji wygłosiła dr Iza Matusiak-Kempa w LO w Mrągowie

21 lutego – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska przygotowała i przeprowadziła dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Biblioteka Planeta 11 w Olsztynie).

22 lutego - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dr Renata Makarewicz spotkała się z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie i  poprowadziła zajęcia zatytułowane Ojczysty – mój ulubiony.

22 lutego – obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przygotowane przez dr Izę Matusiak-Kempę. W programie:

 • Dyktando przygotowane przez dr hab. Mariolę Wołk
 • Wykład dr Izy Matusiak-Kempy
 • Rozmowa prof. Zbigniewa Chojnowskiego z poetą Marcinem Cieleckim
 • Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „O Trzcinę Kortowa”; w jury: przewodniczący prof. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Beata Tarnowska, mgr Monika Stępień i Bartosz Ławrynkowicz.
 • Wykład otwarty profesor Katarzyny Kłosińskiej pt. Tabloidyzacja współczesnej polszczyzny.

22 lutego – w audycji Radia Olsztyn o języku polskim udział wzięli dr hab. Iwona Kosek i dr Sebastian Przybyszewski – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

23 lutego – wykład w Liceum Ogólnokształcącym w Morągu wygłosiła dr hab. Iwona Kosek.

25 lutego prof. Krystyna Stasiewicz była członkiem jury Konkursu o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego. W tym dniu otrzymała też jubileuszowe wyróżnienie Przyjaciel Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

MARZEC

6 marca – uroczyste obchody Dnia Logopedy, które przygotowane zostały pod kierunkiem dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz  dr Magdaleny Zaorskiej. W programie zaplanowano:

 • dzień otwarty w gabinecie logopedycznym
 • zabawy logopedycznych, dla przedszkolaków, które poprowadziły studentki II roku logopedii w specjalnie do tego przygotowanych salach,
 • występy studentów logopedii prezentujących swoje talenty w programie Artyści są wśród nas;
 • rozstrzygniecie I Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka;
 • wykład otwarty prof. dr hab. Natalii Prokopowej Rosyjskie teatralno-pedagogiczne technologie w praktyce logopedy.

6 marca – w audycji „Potyczki językowe” w Radiu Olsztyn udział wzięła dr Iza-Matusiak-Kempa – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

8 marca – w spotkaniu olsztyńskich pisarek pt. „Literatura jest kobietą” w Planecie 11 w roli eksperta wystąpiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

13 marca – w audycji „Potyczki językowe” w Radiu Olsztyn udział wzięła dr Iza-Matusiak-Kempa – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

14 marca – w Radiu Olsztyn wypowiadała się na temat rozmowy urzędowej dr hab. Mariola Wołk

15 marca – w audycji „Wieczór z kulturą” Radia Olsztyn o biografistyce wypowiadała się dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

16 marca - na Wydziale Humanistycznym w ramach "Czwartków z Humanistyką" Zbigniew Chojnowski przedstawił wykład na temat wiersza Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa w kontekście nurtów powojennej poezji.

16 marca - na Wydziale Humanistycznym w ramach "Czwartków z Humanistyką" wykład wygłosiła dr hab. Mariola Wołk na temat JASNE I CIEMNE STRONY SŁOWNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO

17 marca - bohaterem XIV edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i  Suwalszczyzny” w Olecku był prof. Zbigniew Chojnowski. Odbyło się także spotkanie uczestników konkursu ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z poetą.

17 marca - w warsztatach dla maturzystów pt. Zakuwanie na Humanie, zorganizowanych na Wydziale Humanistycznym UWM, udział wzięli:

 • dr Iza Matusiak-Kempa: Gdzie postawić przecinek? oraz Językowy wymiar wizerunku
 • dr hab. Mariola Wołk: Poprawnie po polsku, czyli jak?
 • dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: Analiza dyskursu na wybranych przykładach oraz Językowy wymiar wizerunku
 • dr Renata Makarewicz: Eee… etykieta, estetyka, elokwencja w komunikacji codziennej
 • prof. Sławomir Buryła: Twórczość pokolenia Kolumbów
 • dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM: Miłoszowe tak lub nie wobec tradycji romantycznej.
 • dr hab. Iwona Maciejewska: Barokowy przerost formy nad treścią czy poetycka wirtuozeria?
 • dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: Współczesny reportaż. Formy i  tematy

20 marca - w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" o książce Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015 (Wyd. UWM, Olsztyn 2016) z jej autorem, Zbigniewem Chojnowskim, rozmawiała red. Ewa Zdrojkowska.

23 marca – wykład w Miejskiej Bibliotece w Kętrzynie na temat „Terroryści słowa – o hejcie i hejterach” wygłosiła dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM.

23 marca - w Radiu Olsztyn emisja audycji o życiu, działalności, twórczości i recepcji Marcina Gerssa, w programie wypowiedzieli się m.in. Z. Chojnowski, Anita Romulewicz i Ewa Zdrojkowska.

24-25 marca – warsztaty „Wystąpienia publiczne” na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM przeprowadziła dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

28-31 marca – we Lwowie na Uniwersytecie im. I. Franki odbyło się I Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze z udziałem studentów polonistyki lwowskiej i olsztyńskiej; opiekun dr Renata Makarewicz.

Przez cały miesiąc, raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

 

KWIECIEŃ

2 kwietnia - w okolicznościowej audycji na antenie Radia Olsztyn odbyła się rozmowa o życiu i twórczości Erwina Kruka (4 maja 1941 - 31 marca 2017). Największego Poetę Warmii i Mazur wspominali Zenon Złakowski i Zbigniew Chojnowski. Program poprowadziła red. Ewa Zdrojkowska.

5 kwietnia – Dzień Otwarty na UWM. W przygotowaniach uczestniczyli: dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Iza Matusiak-Kempa, dr hab. Iwona Maciejewska, dr hab. Mariola Wołk, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, mgr Katarzyna Witkowska

Odbyły się warsztaty: Czy się nadajesz na logopedę?- porady w gabinecie logopedycznym dla obserwacji badań logopedycznych, sala 262-263 - odpowiedzialna dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Magdaena Zaorska.

Prezentacja koła naukowego „Laboratorium logopedyczne” – dr M. Osowicka-Kondratowicz i prezentacja koła „Ars scripta” wraz z loterią książkową

6 kwietnia – w ramach Czwartków z Humanistyką w Olecku wykład „Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość” – o nienawiści Internecie” wygłosiła dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska , a Anita Perużyńska i Paulina Nowalska poprowadziły warsztaty "Rozumiemy się bez słów - o alternatywnych metodach komunikacji" (studentki II roku logopedii I stopnia, członkinie studenckiego koła naukowego "Laboratorium logopedyczne", opiekun koła,  przygotowanie studentek: dr M. Osowicka-Kondratowicz).

6 kwietnia – udział dr hab. Marii Ankudowicz-Bieńkowskiej w uroczystej laudacji książki Między Wilnem a Olsztynem. W 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury.

7 kwietnia – dr Marek Lubański wygłosił wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Groteska i jej funkcja w literaturze XX  i XXI wieku

7 kwietnia – wykłady w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie wygłosili dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: Język Internetu i dr Iza Matusiak-Kempa: Problemy z komunikacją

8 kwietnia – warsztaty „Analiza dyskursu medialnego”, program „Nauka do kwadratu”, Uniwersytet Dzieci przygotowała dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

10 kwietnia – w audycji o Erwinie Kruku w Radiu UWM FM, prowadzonej przez Martę Wiśniewską, wystąpiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka

20-21 kwietnia – odbyła się konferencja naukowa pt. Popkulturowe formy pamięci przygotowana przez komitet organizacyjny z prof. Sławomirem Buryłą na czele.

20 kwietnia - dr hab. Mariola Wołk przeprowadziła cykl zajęć warsztatowych  z gramatyki języka polskiego dla maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku.

20 kwietnia w ramach Czwartków z Humanistyką na Wydziale Humanistycznym wystąpili:

 • prof. Sławomir Buryła: II wojna światowa w muzyce rockowej
 • prof. Zbigniew Chojnowski: Świat poezji ks. Jana Twardowskiego
 • dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka: O Wisławie Szymborskiej trochę inaczej (warsztat)

21 kwietnia – wykłady w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie wygłosili: dr Renata Makarewicz: Myślę, więc napiszę to poprawnie. O kilku zagadkach polskiej ortografii i dr Marek Lubański: „Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba!", czyli o grotesce i jej funkcji w literaturze XX i XXI wieku

24 kwietnia –  z okazji XI Dni Humana spotkanie z pisarzem, absolwentem olsztyńskiej polonistyki, Krzysztofem Beśką poprowadziła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka

24 kwietnia - wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. Topos oczu widzących i niewidzących w poezji Karola Wojtyły wygłosiła dr Magdalena Dziugieł-Łaguna

25 kwietnia - w ramach „XI Dni Humana” odbyły się:

 • warsztaty logopedii artystycznej, odpowiedzialne: dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Magdalena Zaorska.
 • pokaz filmu „Czarny Balonik” z wątkami logopedycznymi w tle wraz z dyskusją: dr M. Osowicka-Kondratowicz
 • przez cały miesiąc, raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

 

MAJ

3 maja – dr hab. Iwona Maciejewska wzięła udział w audycji w Radiu Olsztyn poświęconej trzem biskupom literatom: Krasickiemu, Dantyszkowi i Hozjuszowi – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

8 maja – dr Magdalena Dziugieł-Łaguna wygłosiła wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Kobiety w życiu Sienkiewicza.

10 maja – prof. Sławomir Buryła wygłosił wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Nowe gatunki i zjawiska literackie.

10 maja - laudację na wręczeniu Medalu Nagrody im. Ignacego Krasickiego Laureatowi profesorowi Stanisławowi Achremczykowi wygłosiła profesor Krystyna Stasiewicz.

11 maja - podczas zajęć dla uczniów pt. Czwartki z Humanistyką, wykłady wygłosiły:

 • dr hab. Iwona Maciejewska pt. Niepróżnujące próżnowanie, czyli literatura jako zabawa
 • dr Iza Matusiak-Kempa pt. Ogłoszenia randkowe dawno temu i dziś - porozmawiajmy o wartościach
 • dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka: O Wisławie Szymborskiej trochę inaczej. Poetka w kulturze popularnej (warsztaty)

12 maja – warsztaty ortograficzne w Gimnazjum Noblistów Polskich w Olsztynku przeprowadziła dr hab. Mariola Wołk

11-13 maja - współorganizatorem konferencji Postać w kulturze wizualnej był Instytut Polonistyki i Logopedii wraz z Katedrą Anglistyki. W komitecie organizacyjnym znalazła się dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

11 maja - w cyklu imprez pod nazwą XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej pod hasłem "Poezja regionalna w Bibliotece? Oczywiście!" prof. Zbigniew Chojnowski przedstawił sylwetkę poety i studenta polonistyki, Michała Ostrowskiego. W drugiej części odbyła się debata na temat Poezja w regionie, region w poezji, w której obok Chojnowskiego uczestniczyli: socjolog i poeta, prof. Kazimierz Sopuch oraz poetka i doktorantka mgr Monika Stępień.

12 maja – odbyły się „Czwartki z Humanistyką” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Nasz instytut reprezentowała dr Kamila Bialik z wykładem na temat Współczesne widowiska kulturowe.

19 maja – dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska była gościem Gimnazjum Nr 2 w Olecku, reprezentując nasz instytut podczas V Regionalnego Turnieju Czytelniczego „Lekturomaniacy”. Instytut Polonistyki i Logopedii objął patronatem tę imprezę. Pani profesor wygłosiła wykład pt. Kult Mickiewicza w międzywojennym Wilnie;

24 maja – wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie pt. Czy H. Morsztyn plótł banialuki. O niezwykłym Ptasim radiu wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska.

Przez cały miesiąc,  raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

 

CZERWIEC

6 czerwca - wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie wygłosiła dr Magdalena Dziugieł-Łaguna

8 czerwca – podczas Czwartków z Humanistyką wykład pt. Obraz Prus Wschodnich w literaturze niemieckiej wygłosiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, a warsztaty na temat Język jako narzędzie kształtowania wizerunku poprowadził dr hab. Mariusz Rutkowski

8-9 czerwca – Instytut Polonistyki i Logopedii zorganizował konferencję pt. Historia i formy kobiecego pisania od średniowiecza do współczesności. W komitecie organizacyjnym znalazły się: dr hab. Iwona Maciejewska, dr Kamila Bialik, mgr Katarzyna Witkowska i dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka

Przez cały miesiąc, raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

Działalność ciągła - wolontariat logopedyczny na rzecz regionu. Członkowie Koła  „Laboratorium logopedyczne” świadczą nieodpłatną pomoc w zajęciach logopedycznych i terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej. Wolontariat odbywa się w domach podopiecznych prowadzonych przez Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” w Olsztynie; w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Piątka” w Olsztynie;  w świetlicy środowiskowej prowadzonej przez fundację „Radosne Dzieci” w Olsztynie.

Działalność ciągła – organizacja od 2015 roku spotkań-prelekcji w ramach Koła „Kresowiaków” w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM przez sekretarza koła dr hab. Marie Ankudowicz-Bieńkowską, prof. UWM

 

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl