Kalendarium

Kalendarium wydarzeń popularyzatorsko-oświatowych, w których brali udział pracownicy Instytutu Polonistyki i Logopedii w roku akademickim 2017/2018

WRZESIEŃ

21 września – dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Mikołaj Rej, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

26 września – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – udział w debacie jako doradca programowy z ramienia instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działającego przy instytucie  w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” ŚRODOWISKOWA DEBATA KONSULTACYJNA Debata dla środowiska: słabosłyszących;

26 września – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM – wykład podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. Zabawy z językiem;

27 września – dr hab. Grzegorz Igliński – wykład dla szkół średnich podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. Człowiek i przyroda w procesie twórczych przemian a liryka Bolesława Leśmiana;

27 września - dr Monika Czerepowicka  – warsztaty podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki  pt. Zabawy z językiem;

27 września  – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – warsztaty w ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. Zabawy z językiem;

27 i 28 września – dr Kamila Bialik - udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, wykład "Tadeusz Różewicz- poeta sceny";

28 września  – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz,  wspólnie z dr Magdaleną Zaorską,  warsztaty w ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pt. "W czasie suszy szosa sucha ....";

28 września  – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, wspólnie z dr Magdaleną Zaorską,  - warsztaty w ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. pt. Między interpretacją tekstu a logopedią artystyczną;

28 września –  dr Iza Matusiak-Kempa –warsztaty na temat pochodzenia nazwisk podczas 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki;

28 września – dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Jan Kochanowski, prowadzenie Ewa Zdrojkowska

28 września – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – wykład dla nauczycieli Między literaturą a faktem. Reportaże o Warmii i Mazurach po 1945 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki;

29 września  – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, wspólnie  dr Ewą Hrycyną,  konsultacje w gabinecie logopedycznym w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2017 pt. Nocna interwencja logopedyczna;

29 września - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, wspólnie ze studentkami logopedii Panią Anitą Perużyńską i Panią Natalią Sacharuk, wystawa pomocy logopedycznych przygotowana w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2017 pt. "Laboratorium logopedyczne";

29 października – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchińska, prof. UWM -  wykład Ciemna strona Mocy atakuje. O hejcie i hejterach - Europejska Noc Naukowców;

29 października - dr hab. Alina Naruszewicz-Duchińska, prof. UWM – warsztaty Skąd pochodzi Twoje nazwisko - Europejska Noc Naukowców;

od września – prace organizacyjne związane z uruchomieniem przy IPiL Pogotowia Językowego dr hab. Mariola Wołk, dr Iza Matusiak-Kempa, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM oraz doktorantki: mgr Katarzyna Witkowska i mgr Joanna Wołoszyn);

wrzesień – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – artykuł pt. Pierwsi absolwenci. Logopedia? Polecam! w „Wiadomościach Uniwersyteckich”  (2017, nr 8-9/217).

PAŹDZIERNIK

2 października – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM – udział w audycji Radia Olsztyn z cyklu "Potyczki z językiem", prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

5 października – dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Mikołaj Sęp-Szarzyński, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

10 października – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – udział w debacie jako doradca programowy z ramienia instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działającego przy instytucie  w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” ŚRODOWISKOWA DEBATA KONSULTACYJNA Debata dla środowiska: narząd ruchu;

11-13 października – Forum Kultury Słowa na Wydziale Humanistycznym – organizacja: dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr Iza Matusiak-Kempa, mgr Joanna Wołoszyn, mgr Bartosz Kossakowski;

12 października - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – udział w debacie jako doradca programowy z ramienia instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działającego przy instytucie  w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” ŚRODOWISKOWA DEBATA KONSULTACYJNA; Debata dla środowiska: niepełnosprawności sprzężone;

12 października – prof. Krystyna Stasiewicz – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Piotr Skarga, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

12-13 października – dr Iza Matusiak-Kempa – przeprowadzenie warsztatów Jak badać pochodzenie nazw własnych? podczas XI Forum Kultury Słowa;

12-13 października – dr Alina Naruszewicz-Duchlińska przeprowadzenie warsztatów podczas XI Forum Kultury Słowa;

16 października – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – udział w audycji w Radiu Olsztyn na temat Przewodnik, bedeker jako źródło wiedzy o regionie, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

16 października – dr hab. Alina Naruszewicz, prof. UWM – udział w audycji Radia Olsztyn z cyklu „Potyczki językowe” pt. Zagadnienia poprawności językowej, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

16 października – prof. Zbigniew Chojnowski – gość Kortowskiego Tygodnika Literackiego w rozgłośni UWM FM z okazji wydania nowego tomiku Widny kres;

18 października – wykład dr Izy Matusiak-Kempy pt. Tendencje we współczesnej polszczyźnie na Wydziale Humanistycznym w ramach akcji „Lubię polski”;

18 października – debata na temat wpływów językowych na Warmii i Mazurach. Udział wzięli prof. Zbigniew Chojnowski, dr Iza Matusiak-Kempa;

19 października - dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Jan Andrzej Morsztyn, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

19 października – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – organizacja „Premiery polonistycznej” w Teatrze Jaracza w Olsztynie pt. Noc Helvera;

23 października – dr hab. Mariola Wołk - udział w audycji „Potyczki językowe” emitowanej w Radiu Olsztyn – rozmowa na temat wulgaryzmów („Co nam dają, a czego nam nie dają wulgaryzmy). Prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

26 października – prof. Zbigniew Chojnowski – wykład Główne nurty w poezji polskiej XX wieku w ramach „Czwartków z Humanistyką”;

26 października – dr hab. Mariola Wołk – warsztaty z poprawności językowej w ramach „Czwartków z Humanistyką”;

26 października - dr hab. Iwona Maciejewska – audycja Radia Olsztyn z cyklu Kanon literatury polskiej – Wacław Potocki, prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

28 października – dr Iza Matusiak-Kempa – wywiad udzielony do "Gazety Olsztyńskiej" na temat statusu gwar i najnowszych zjawisk w polszczyźnie;

30 października – dr hab. Mariola Wołk – udział w audycji „Potyczki językowe” emitowanej w Radiu Olsztyn – rozmowa na temat pleonazmów („Masło maślane, czyli o nadmiarze w języku”). Prowadzenie Ewa Zdrojkowska;

czerwiec-październik – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM - udział w akcji „Lubię polski”, organizowanej przez „Gazetę Olsztyńską” i Wydział Humanistyczny UWM;

październik – dr Iza Matusiak-Kempa – artykuł Masakrycznie fajna osobowość w „Wiadomościach Uniwersyteckich” (2017, nr 10/218) w rubryce „Polszczyzna mielizna”.

 

Kalendarium wydarzeń popularyzatorsko-oświatowych, w których brali udział pracownicy Instytutu Polonistyki i Logopedii w roku akademickim 2016/2017

WRZESIEŃ

21- 23 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki dr Monika Czerepowicka i dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz oraz studenci logopedii przygotowali warsztat pt. "Zabawy z językiem";

21- 23 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki dr hab. Ewa Szczepkowska, prof. UWM wygłosiła wykład pt. Superbohaterowie  jako fenomen popkultury.

21- 23 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki dr hab. Grzegorz Igliński wygłosił wykłady:

 • Biblia w modernistycznej wykładni „Dies irae” Jana Kasprowicza;
 • Dekadentyzm w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku;

21 września – w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki warsztaty „Aby język giętki …”  (3 grupy warsztatowe) poprowadziły dr M. Osowicka-Kondratowicz i dr M. Zaorska);

22 września  - w ramach XIV Dni Nauki i Sztuki konsultacje „Poradnia logopedyczna” działała pod kierunkiem dr M. Osowickiej-Kondratowicz i mgr E. Zomkowskiej (neurologopeda, interesariusz logopedii);

29 września - w Czytelni Czasopism Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z poetą i pisarką Anną Janko, które poprowadził Zbigniew Chojnowski.

29 września – wykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie dla licealistów wygłosiła dr Magdalena Dziugieł-Łaguna pt. Wartości Henryka Sienkiewicza.

30 września - wykład dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Odmieniać czy nie odmieniać? Fakty i mity na temat nazwisk"  w ramach Europejskiej Nocy Naukowców wygłosiła dr hab. Mariola Wołk

 

PAŹDZIERNIK

20 października – wykład Czy mózg ma płeć? w ramach Czwartków z Humanistyką poprowadziła dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UWM.

 

LISTOPAD

9 listopada - premiera polonistyczna  pt. Single Radicals Michaeli Zakutanskiej, w reżyserii Martyny Łyko w Teatrze Jaracza na Scenie Margines i spotkanie z aktorami pracowników instytutu oraz studentów polonistyki i logopedii;

16 listopada - Nienawistne słowa – hejt w czasach Internetu, wykład prof. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej w ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej Planeta 11 - Pracownia Słów Ważnych 2016;

17-20 listopada - w uroczystościach z okazji 130- lecia polonistyki lwowskiej uczestniczyła dr Renata Makarewicz przekazując adres z gratulacjami z polonistyki olsztyńskiej;

17 listopada – warsztat Mowa ciała cię zdradza w ramach Czwartków z Humanistyką poprowadziła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM;

19 listopada – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz we współpracy z interesariuszem zewnętrznym Warmińsko-Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus, współorganizowała  II olszyńskie warsztaty Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego, które odbyły się  na Wydziale Humanistycznym;

19 listopada - Warsztaty poetyckie, prowadzenie prof. Zbigniew Chojnowski w ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej Planeta 11 - Pracownia Słów Ważnych 2016;

23 listopada – odbył się wykład Sylwii Chutnik Klęska czytelnictwa czy…. Spotkanie prowadziła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka;

25 listopada - wykład na Uniwersytecie III Wieku w Ostródzie, na temat „Czy Hieronim Morsztyn plótł banialuki? O niezwykłym Ptasim radiu”, wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska.

W listopadzie wypowiedź prof. Krystyny Stasiewicz o Ignacym Krasickim w internetowym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” z cyklu „Znani z Warmii”.

 

GRUDZIEŃ

2 grudnia – w Pałacu Młodzieży w Olsztynie odbyły się czwarte DIALOGI LITERACKIE.  Gościem specjalnym spotkania był prof. Zbigniew Chojnowski;

6 grudnia – rozstrzygnięcie konkursu „Opowieści znad Łyny”, połączone z promocją książki Andrzeja Małyszki. W jury zasiedli: dr hab. Iwona Maciejewska, dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM;

7 grudnia – w promocji książki Ernsta Wiecherta Może życie, moje czasy, zorganizowanej przez Wspólnotę Kulturową „Borussia” uczestniczyła z wykładem o pisarzu dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka;

8 grudnia - wykład na Uniwersytecie III Wieku w Iławie, na temat „Czy Hieronim Morsztyn plótł banialuki? O niezwykłym Ptasim radiu”, wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska;

9 grudnia – w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Piątka" w Olsztynie odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem  Chojnowskim. Dzieci słuchały jego prelekcji o poezji i wierszy;

13 grudnia – wykład o poezji Wisławy Szymborskiej w Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku wygłosiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka;

15 grudnia - warsztat w ramach Czwartków z Humanistyką poprowadziła dr Iza Matusiak-Kempa;

15 grudnia – dr M. Osowicka-Kondratowicz we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie reprezentowanym przez neurologopedę E. Zomkowską współorganizowała warsztaty "Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach połykania", ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania sprzętu vocastim. Warsztaty odbyły się w  Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie;

15 grudnia - w Bibliotece Uniwersyteckiej wykład o Stanisławie Vincencie wygłosił prof. Zbigniew Chojnowski;

20 grudnia – wykład Mazurskie mickiewicziana w I LO w Olsztynie wygłosił prof. Zbigniew Chojnowski.

Grudzień -  w „Wiadomościach Uniwersyteckich” 12/2016 ukazał się artykuł dr M. Osowickiej-Kondratowicz pt.  „Słyszą inaczej, chociaż słuch mają prawidłowy.

 

STYCZEŃ

5 stycznia –  dr M. Osowicka-Kondratowicz wzięła udział w audycji  Radia Studenckiego UWM FM,  dotyczącej kierunku logopedia oraz konkursu na Belfra Wydziału 2016;

15 stycznia – dr Monika Czerepowicka z okazji WOŚP ułożyła Orkiestrowe Dyktanda w Szkole Podstawowej Nr 15 w Olsztynie;

14 stycznia - dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz była koordynatorem w organizacji na Wydziale Humanistycznym Karnawałowego Magicznego Balu Uniwersyteckiego dla niedosłyszących dzieci – podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, Ostródzie i Iławie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy;

18 stycznia – w Klubie Regionalnym "Kresowiacy" Stowarzyszenia Absolwentów UWM wykład Przez łagier NKWD do twórczości artystycznej prof. Barbary Narębskiej - Dębskiej – Kozłowskiej wygłosiła dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM

19 stycznia – wykład CO W MOWIE PISZCZY? W ramach Czwartków z Humanistyką wygłosiła dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz;

19 stycznia - wykład pt. Filolog w roli detektywa. O niezwykłym „Ptasim radiu” w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska z okazji Festiwalu Nauki – Dzień otwarty dla uczelni.

24 stycznia – udział studentów logopedii w programie na żywo redaktor Izabeli Malewskiej pt. „Bliższe spotkania” w Radiu Olsztyn (przygotowanie studentów oraz koordynacja M. Osowicka-Kondratowicz, M. Zaorska)

24 stycznia – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Magdalena Zaorska udzieliły wywiadu dla Radia Olsztyn na temat kierunku logopedia oraz idei I Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę oraz Skrętacz Języka;

25 stycznia – dr M. Osowicka-Kondratowicz, dr M. Zaorska udzieliły wywiadu Telewizji TWP 3 na temat olsztyńskiej logopedii oraz I Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę oraz Skrętacz Języka.

31 stycznia – w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" na temat Wesela Stanisława Wyspiańskiego jako propozycji w ramach prezydenckiej inicjatywy Narodowego Czytania 2017 mówiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka. Rozmowę przeprowadziła red. Ewa Zdrojkowska

 

LUTY

6 lutego - w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" na temat Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego jako propozycji w ramach prezydenckiej inicjatywy Narodowego Czytania 2017 mówił prof. Sławomir Buryła. Rozmowę przeprowadziła red. Ewa Zdrojkowska

8 lutego - w Programie Trzecim Polskiego Radia o 15.05 Zbigniew Chojnowski  wystąpił w godzinnej audycji red. Mirosława Biełaszko z cyklu "Białe plamy"  na temat historii i kultury Mazurów.  Gość programu wypowiedział się o mazurskim dziedzictwie i jego współczesnym znaczeniu.

14 lutego - w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" na temat Beniowskiego Juliusza Słowackiego jako propozycji w ramach prezydenckiej inicjatywy Narodowego Czytania 2017 mówił prof. Zbigniew Chojnowski. Rozmowę przeprowadziła red. Ewa Zdrojkowska.

15 lutego – dr Sebastian Przybyszewski wygłosił wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Pochodzenie języka polskiego

16 lutego – w ramach Czwartków z Humanistyką wykład  pt. Kabaret niegdysiejszy. Humor w intermediach staropolskich wygłosiła dr Kamila Bialik

16 lutego - ukazał się w „Gazecie Olsztyńskiej” wywiad z dr Izą Matusiak-Kempą promujący obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, równolegle wywiad został zamieszczony w internetowym wydaniu gazety;

16 lutego – w konkursie recytatorskim dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poezja polska XX i XXI wieku”, zorganizowanym w Instytucie Polonistyki i Logopedii przez dr hab. Joanną Chłostę-Zielonkę w jury zasiedli: dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM, dr Iza Matusiak-Kempa i dr Jacek Krawczyk. W konkursie udział wzięło 35 uczestników ze szkół w Olsztynie, Bartoszycach, Górowie Iławeckim, Morągu, Szczytnie i Węgorzewie.

20 lutego – wykład pt. O najnowszych tendencjach w języku i komunikacji wygłosiła dr Iza Matusiak-Kempa w LO w Mrągowie

21 lutego – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska przygotowała i przeprowadziła dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Biblioteka Planeta 11 w Olsztynie).

22 lutego - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dr Renata Makarewicz spotkała się z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie i  poprowadziła zajęcia zatytułowane Ojczysty – mój ulubiony.

22 lutego – obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przygotowane przez dr Izę Matusiak-Kempę. W programie:

 • Dyktando przygotowane przez dr hab. Mariolę Wołk
 • Wykład dr Izy Matusiak-Kempy
 • Rozmowa prof. Zbigniewa Chojnowskiego z poetą Marcinem Cieleckim
 • Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „O Trzcinę Kortowa”; w jury: przewodniczący prof. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Beata Tarnowska, mgr Monika Stępień i Bartosz Ławrynkowicz.
 • Wykład otwarty profesor Katarzyny Kłosińskiej pt. Tabloidyzacja współczesnej polszczyzny.

22 lutego – w audycji Radia Olsztyn o języku polskim udział wzięli dr hab. Iwona Kosek i dr Sebastian Przybyszewski – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

23 lutego – wykład w Liceum Ogólnokształcącym w Morągu wygłosiła dr hab. Iwona Kosek.

25 lutego prof. Krystyna Stasiewicz była członkiem jury Konkursu o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego. W tym dniu otrzymała też jubileuszowe wyróżnienie Przyjaciel Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

MARZEC

6 marca – uroczyste obchody Dnia Logopedy, które przygotowane zostały pod kierunkiem dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz  dr Magdaleny Zaorskiej. W programie zaplanowano:

 • dzień otwarty w gabinecie logopedycznym
 • zabawy logopedycznych, dla przedszkolaków, które poprowadziły studentki II roku logopedii w specjalnie do tego przygotowanych salach,
 • występy studentów logopedii prezentujących swoje talenty w programie Artyści są wśród nas;
 • rozstrzygniecie I Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka;
 • wykład otwarty prof. dr hab. Natalii Prokopowej Rosyjskie teatralno-pedagogiczne technologie w praktyce logopedy.

6 marca – w audycji „Potyczki językowe” w Radiu Olsztyn udział wzięła dr Iza-Matusiak-Kempa – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

8 marca – w spotkaniu olsztyńskich pisarek pt. „Literatura jest kobietą” w Planecie 11 w roli eksperta wystąpiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

13 marca – w audycji „Potyczki językowe” w Radiu Olsztyn udział wzięła dr Iza-Matusiak-Kempa – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

14 marca – w Radiu Olsztyn wypowiadała się na temat rozmowy urzędowej dr hab. Mariola Wołk

15 marca – w audycji „Wieczór z kulturą” Radia Olsztyn o biografistyce wypowiadała się dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

16 marca - na Wydziale Humanistycznym w ramach "Czwartków z Humanistyką" Zbigniew Chojnowski przedstawił wykład na temat wiersza Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa w kontekście nurtów powojennej poezji.

16 marca - na Wydziale Humanistycznym w ramach "Czwartków z Humanistyką" wykład wygłosiła dr hab. Mariola Wołk na temat JASNE I CIEMNE STRONY SŁOWNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO

17 marca - bohaterem XIV edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i  Suwalszczyzny” w Olecku był prof. Zbigniew Chojnowski. Odbyło się także spotkanie uczestników konkursu ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z poetą.

17 marca - w warsztatach dla maturzystów pt. Zakuwanie na Humanie, zorganizowanych na Wydziale Humanistycznym UWM, udział wzięli:

 • dr Iza Matusiak-Kempa: Gdzie postawić przecinek? oraz Językowy wymiar wizerunku
 • dr hab. Mariola Wołk: Poprawnie po polsku, czyli jak?
 • dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: Analiza dyskursu na wybranych przykładach oraz Językowy wymiar wizerunku
 • dr Renata Makarewicz: Eee… etykieta, estetyka, elokwencja w komunikacji codziennej
 • prof. Sławomir Buryła: Twórczość pokolenia Kolumbów
 • dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM: Miłoszowe tak lub nie wobec tradycji romantycznej.
 • dr hab. Iwona Maciejewska: Barokowy przerost formy nad treścią czy poetycka wirtuozeria?
 • dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: Współczesny reportaż. Formy i  tematy

20 marca - w Radiu Olsztyn w audycji z cyklu "Wieczór z kulturą" o książce Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015 (Wyd. UWM, Olsztyn 2016) z jej autorem, Zbigniewem Chojnowskim, rozmawiała red. Ewa Zdrojkowska.

23 marca – wykład w Miejskiej Bibliotece w Kętrzynie na temat „Terroryści słowa – o hejcie i hejterach” wygłosiła dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM.

23 marca - w Radiu Olsztyn emisja audycji o życiu, działalności, twórczości i recepcji Marcina Gerssa, w programie wypowiedzieli się m.in. Z. Chojnowski, Anita Romulewicz i Ewa Zdrojkowska.

24-25 marca – warsztaty „Wystąpienia publiczne” na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM przeprowadziła dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

28-31 marca – we Lwowie na Uniwersytecie im. I. Franki odbyło się I Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze z udziałem studentów polonistyki lwowskiej i olsztyńskiej; opiekun dr Renata Makarewicz.

Przez cały miesiąc, raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

 

KWIECIEŃ

2 kwietnia - w okolicznościowej audycji na antenie Radia Olsztyn odbyła się rozmowa o życiu i twórczości Erwina Kruka (4 maja 1941 - 31 marca 2017). Największego Poetę Warmii i Mazur wspominali Zenon Złakowski i Zbigniew Chojnowski. Program poprowadziła red. Ewa Zdrojkowska.

5 kwietnia – Dzień Otwarty na UWM. W przygotowaniach uczestniczyli: dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Iza Matusiak-Kempa, dr hab. Iwona Maciejewska, dr hab. Mariola Wołk, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, mgr Katarzyna Witkowska

Odbyły się warsztaty: Czy się nadajesz na logopedę?- porady w gabinecie logopedycznym dla obserwacji badań logopedycznych, sala 262-263 - odpowiedzialna dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Magdaena Zaorska.

Prezentacja koła naukowego „Laboratorium logopedyczne” – dr M. Osowicka-Kondratowicz i prezentacja koła „Ars scripta” wraz z loterią książkową

6 kwietnia – w ramach Czwartków z Humanistyką w Olecku wykład „Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość” – o nienawiści Internecie” wygłosiła dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska , a Anita Perużyńska i Paulina Nowalska poprowadziły warsztaty "Rozumiemy się bez słów - o alternatywnych metodach komunikacji" (studentki II roku logopedii I stopnia, członkinie studenckiego koła naukowego "Laboratorium logopedyczne", opiekun koła,  przygotowanie studentek: dr M. Osowicka-Kondratowicz).

6 kwietnia – udział dr hab. Marii Ankudowicz-Bieńkowskiej w uroczystej laudacji książki Między Wilnem a Olsztynem. W 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury.

7 kwietnia – dr Marek Lubański wygłosił wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Groteska i jej funkcja w literaturze XX  i XXI wieku

7 kwietnia – wykłady w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie wygłosili dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: Język Internetu i dr Iza Matusiak-Kempa: Problemy z komunikacją

8 kwietnia – warsztaty „Analiza dyskursu medialnego”, program „Nauka do kwadratu”, Uniwersytet Dzieci przygotowała dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

10 kwietnia – w audycji o Erwinie Kruku w Radiu UWM FM, prowadzonej przez Martę Wiśniewską, wystąpiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka

20-21 kwietnia – odbyła się konferencja naukowa pt. Popkulturowe formy pamięci przygotowana przez komitet organizacyjny z prof. Sławomirem Buryłą na czele.

20 kwietnia - dr hab. Mariola Wołk przeprowadziła cykl zajęć warsztatowych  z gramatyki języka polskiego dla maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku.

20 kwietnia w ramach Czwartków z Humanistyką na Wydziale Humanistycznym wystąpili:

 • prof. Sławomir Buryła: II wojna światowa w muzyce rockowej
 • prof. Zbigniew Chojnowski: Świat poezji ks. Jana Twardowskiego
 • dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka: O Wisławie Szymborskiej trochę inaczej (warsztat)

21 kwietnia – wykłady w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie wygłosili: dr Renata Makarewicz: Myślę, więc napiszę to poprawnie. O kilku zagadkach polskiej ortografii i dr Marek Lubański: „Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba!", czyli o grotesce i jej funkcji w literaturze XX i XXI wieku

24 kwietnia –  z okazji XI Dni Humana spotkanie z pisarzem, absolwentem olsztyńskiej polonistyki, Krzysztofem Beśką poprowadziła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka

24 kwietnia - wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. Topos oczu widzących i niewidzących w poezji Karola Wojtyły wygłosiła dr Magdalena Dziugieł-Łaguna

25 kwietnia - w ramach „XI Dni Humana” odbyły się:

 • warsztaty logopedii artystycznej, odpowiedzialne: dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Magdalena Zaorska.
 • pokaz filmu „Czarny Balonik” z wątkami logopedycznymi w tle wraz z dyskusją: dr M. Osowicka-Kondratowicz
 • przez cały miesiąc, raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

 

MAJ

3 maja – dr hab. Iwona Maciejewska wzięła udział w audycji w Radiu Olsztyn poświęconej trzem biskupom literatom: Krasickiemu, Dantyszkowi i Hozjuszowi – prowadzenie Ewa Zdrojkowska

8 maja – dr Magdalena Dziugieł-Łaguna wygłosiła wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Kobiety w życiu Sienkiewicza.

10 maja – prof. Sławomir Buryła wygłosił wykład w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dla młodzieży licealnej pt. Nowe gatunki i zjawiska literackie.

10 maja - laudację na wręczeniu Medalu Nagrody im. Ignacego Krasickiego Laureatowi profesorowi Stanisławowi Achremczykowi wygłosiła profesor Krystyna Stasiewicz.

11 maja - podczas zajęć dla uczniów pt. Czwartki z Humanistyką, wykłady wygłosiły:

 • dr hab. Iwona Maciejewska pt. Niepróżnujące próżnowanie, czyli literatura jako zabawa
 • dr Iza Matusiak-Kempa pt. Ogłoszenia randkowe dawno temu i dziś - porozmawiajmy o wartościach
 • dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka: O Wisławie Szymborskiej trochę inaczej. Poetka w kulturze popularnej (warsztaty)

12 maja – warsztaty ortograficzne w Gimnazjum Noblistów Polskich w Olsztynku przeprowadziła dr hab. Mariola Wołk

11-13 maja - współorganizatorem konferencji Postać w kulturze wizualnej był Instytut Polonistyki i Logopedii wraz z Katedrą Anglistyki. W komitecie organizacyjnym znalazła się dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

11 maja - w cyklu imprez pod nazwą XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej pod hasłem "Poezja regionalna w Bibliotece? Oczywiście!" prof. Zbigniew Chojnowski przedstawił sylwetkę poety i studenta polonistyki, Michała Ostrowskiego. W drugiej części odbyła się debata na temat Poezja w regionie, region w poezji, w której obok Chojnowskiego uczestniczyli: socjolog i poeta, prof. Kazimierz Sopuch oraz poetka i doktorantka mgr Monika Stępień.

12 maja – odbyły się „Czwartki z Humanistyką” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Nasz instytut reprezentowała dr Kamila Bialik z wykładem na temat Współczesne widowiska kulturowe.

19 maja – dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska była gościem Gimnazjum Nr 2 w Olecku, reprezentując nasz instytut podczas V Regionalnego Turnieju Czytelniczego „Lekturomaniacy”. Instytut Polonistyki i Logopedii objął patronatem tę imprezę. Pani profesor wygłosiła wykład pt. Kult Mickiewicza w międzywojennym Wilnie;

24 maja – wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie pt. Czy H. Morsztyn plótł banialuki. O niezwykłym Ptasim radiu wygłosiła dr hab. Iwona Maciejewska.

Przez cały miesiąc,  raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

 

CZERWIEC

6 czerwca - wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie wygłosiła dr Magdalena Dziugieł-Łaguna

8 czerwca – podczas Czwartków z Humanistyką wykład pt. Obraz Prus Wschodnich w literaturze niemieckiej wygłosiła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, a warsztaty na temat Język jako narzędzie kształtowania wizerunku poprowadził dr hab. Mariusz Rutkowski

8-9 czerwca – Instytut Polonistyki i Logopedii zorganizował konferencję pt. Historia i formy kobiecego pisania od średniowiecza do współczesności. W komitecie organizacyjnym znalazły się: dr hab. Iwona Maciejewska, dr Kamila Bialik, mgr Katarzyna Witkowska i dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka

Przez cały miesiąc, raz w tygodniu, dr Iza Matusiak-Kempa brała udział w audycji Radia Olsztyn „Potyczki językowe” – prowadzenie Ewa Zdrojkowska.

Działalność ciągła - wolontariat logopedyczny na rzecz regionu. Członkowie Koła  „Laboratorium logopedyczne” świadczą nieodpłatną pomoc w zajęciach logopedycznych i terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej. Wolontariat odbywa się w domach podopiecznych prowadzonych przez Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” w Olsztynie; w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Piątka” w Olsztynie;  w świetlicy środowiskowej prowadzonej przez fundację „Radosne Dzieci” w Olsztynie.

Działalność ciągła – organizacja od 2015 roku spotkań-prelekcji w ramach Koła „Kresowiaków” w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM przez sekretarza koła dr hab. Marie Ankudowicz-Bieńkowską, prof. UWM

 

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl