Gra logopedyczna przygotowana przez dra Piotra Przytułę ze studentkami logopedii jako pomoc dydaktyczna, którą każdy może pobrać i pograć w domu podczas pandemii, przy okazji wykonując ćwiczenia logopedyczne. W załączeniu pliki z planszą, zasadami i kartami ćwiczeń.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI  Informacje dotyczące procedury dyplomowania w roku akademickim 2019/20 dostępne są tutaj.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! 29 maja sekretariat będzie zamknięty.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII 26 maja zajęcia z logopedii senioralnej z dr E. Hrycyną zostają odwołane. Odpracowanie nastąpi w późniejszym terminie.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia logopedii  19 maja zajęcia z interpretacji tekstu z dr M. Zaorską zostają przeniesione z godz. 15:00 na godz. 18:30.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II ROKU I STOPNIA LOGOPEDIINajbliższe ćwiczenia z wczesnej interwencji logopedycznej z mgr K. Wirchanowicz odbędą się zgodnie z planem tj. 21 maja.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci wszystkich roczników filologii polskiej i logopedii  W związku decyzją nr 47/2020 Rektora  UWM w Olsztynie dotyczącą zmian w ramowej organizacji roku akademickiego informujemy, że władze naszego wydziału nie przewidują wydłużenia czasu odbywania zajęć dydaktycznych. Zakończą się one 14 czerwca, a od 15 do 28 trwać będzie s...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga!  Zajęcia dr hab. Iwony Maciejewskiej, prof. UWM do końca semestru odbywać się będę w następujących terminach:  I rok filologii polskiej, literatura epok dawnych: wykład zgodnie z planem, ćwiczenia - czwartki 8.00-9.30  II rok filologii polskiej, proseminarium: zgodnie z planem  II rok logopedii, retoryka: wykład i ćwiczenia ...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA Studenci I roku II stOPNIA Logopedii12.05 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ćw) z dr Agnieszką Żywanowską odbędą się w godz. 8.00-9.30.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII Ćwiczenia z wczesnej interwencji logopedycznej z mgr K. Wirchanowicz zostają przełożone z czwartku 7 maja na piątek 8 maja: godz. 13.30 - grupa nr 1; godz. 16.30-grupa nr 2.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII 6 maja zajęcia z emisji głosu z dr M. Zaorską zostają przełożone z godz. 13.15 na godz. 16.45.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA studenci III roku LOGOPEDII  - grupa 2  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnychych (ćw) z dr A. Żywanowską w dniu 7.05 odbędzie się w godz. 8.00-9.30 na platformie Teams.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA studenci I roku II stopnia LOGOPEDII  Warsztaty logopedyczne z dr Agnieszką Żywanowską w dniu 6.05.2020 odbędą się w godz. 9.30-11.00 na platformie Teams.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA studenci II roku II stopnia LOGOPEDII  Seminarium magisterskie z dr Agnieszką Żywanowską w dniu 6.05.2020 odbędzie się w godz. 8.00-9.30 na platformie Teams.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII Zajęcia z interdyscyplinarnego nauczania zintegrowanego w logopedii z dr I. Grzesiak odbędą realizowane w dniach: 4.05, 11.05, 18.05, 25.05.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III roku FILOLOGII POLSKIEJ  Wykład z literatury dla dzieci i młodzieży z dr hab. Joanną Chłostą-Zielonką, prof. UWM, z 5 maja z 8.00 zostaje przeniesiony na 13 maja, g. 9.45.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII Seminarium z dr A. Żywanowską zostają przełożone ze środy 27.04 na czwartek 28.04, godz. 9.45.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II ROKU I STOPNIA LOGOPEDII  Zajęcia z przedmiotu wczesna interwencja logopedyczna, odbędą się w dniu 29.04.2020 roku o godz. 9.00 dla grupy która nie uczestniczy w ćwiczeniach z retoryki, a pozostałych studentów zapraszam w czwartek 30.04.2020 również na godzinę 9.00.Link do spotkania zostanie umieszczony na platformie Moodl.  ...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz II roku I stopnia LOGOPEDII Wszystkie materiały dotyczące zajęć z prof. M. Biolik udostępnione są poprzez aplikację MS TEAMS oraz USOS. W przypadku pytań należy kontaktować się mailowo z prof. M. Biolik: maria.biolik@uwm.edu.pl
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II ROKU II STOPNIA LOGOPEDIIOd 6.05.2020 r. (do odwołania) zajęcia z Logopedii komputerowej i internetowej z dr K. Witkowską będą się odbywać w środy, w godz. 15:00–18:00.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III roku FILOLOGII POLSKIEJ Z powodu internetowego spotkania elektorów ćwiczenia z gramatyki historycznej z dr hab. A. Naruszewicz-Duchlińską, prof. UWM wyjątkowo odbędą się w tym tygodniu nie w środę, ale czwartek 23 IV, g. 11.30-13.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII Ćwiczenia z surdologopedii z mgr A. Maculewicz będą odpracowane 20.04 i 27.04 o godz. 11:30 (gr. I) oraz o 13:15 (gr. II).
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I ROKU I STOPNIA LOGOPEDII  Dodatkowe zajęcia z fonetyki, rozwoju mowy i wprowadzenia do logopedii u dr M.  Osowickiej-Kondratowicz odbędą się 18 kwietnia (sobota) w godzinach 9.00 - 15. 45 przez platformę MS TEAMS, celem omówienia prac przesłanych na zaliczenie zajęć prowadzonych zdalnie z odwołanych dwóch tygodni.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII Odpracowanie wykładu z patologii narządów mowy z ortologopedią z dr. n. med. K. Dowgierdem odbędzie się we wtorek 14 marca w godz. 16.30-18.00 przy udziale narzędzia Google.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII Najbliższe zajęcia z interdyscyplinarnego nauczania zintegrowanego w logopedii z dr I. Grzesiak odbędą się 20.04 oraz 27.04.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII - grupa D, B i C  Odpracowanie zajęć z technologii informacyjnych w humanistyce z mgr M. Stępień odbędzie się 20 kwietnia o g. 15.00 oraz 23 kwietnia (a nie 27 kwietnia) o g. 15.00 - DLA WSZYSTKICH w pokoju OGÓLNY na platformie MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII - moduł edukacja teatralna  Odpracowanie ćwiczeń z analizy dzieła teatralnego z dr M. Gauer z: 16.03 i 23.03 odbędzie w ramach przedłużonych zajęć do godz. 14.45 w dniach: 20.04, 27.04, 4.05 oraz 11.05.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII  9 kwietnia zajęcia z wczesnej wczesnej interwencji logopedycznej z mgr K. Wirchanowicz dla grupy 1 zostają przeniesione z godziny 16.45, na godzinę 9.45. Zajęcia z grupą 2 o 15.00 odbędą się zgodnie z planem.  16 kwietnia odbędą się dodatkowe zajęcia z wczesnej wczesnej interwencji logopedycznej ...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II rokU I stopnia logopedii  Wykład z retoryki z dr hab. Iwoną Maciejewską, prof. UWM, 1 kwietnia odbędzie się w godzinach 10-11.30.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I rokU I stopnia filologii polskiej  Ćwiczenia z literatury epok dawnych z dr hab. Iwoną Maciejewską, prof. UWM, zostają przeniesione z wtorku na czwartek i będą odbywać się w godzinach 9.00-10.30.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I ROKU I STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ  Ćwiczenia z pedagogiki z dr A. Jarząbek zostają przeniesione z godz. 8:00 na godz. 11:30. Dzień tygodnia bez zmian tj. czwartek.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII  Zdalne zajęcia z technologii informacyjnych w humanistyce z mgr S. Kowalczyk zostają na stałe przeniesione z godz. 16:45 na 11:30 (odbywają się co środę).
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA studenCI II roku II st. filologii polskiej  Zajęcia z eseistyki literacko-filozoficznej z dn. 25.03. z mgr S. Kowalczyk zostaną odrobione w najbliższą środę o godz. 13:15 (1.04.) za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Kolejne zajęcia odbędą się już zgodnie z planem 8.04.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II LOGOPEDII  Odpracowanie zajęć z remanentów logopedycznych z mgr D. Modzelewską odbędzie się 8 kwietnia w godz. 15.00-18.15.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII Ćwiczenia z dyslalii z mgr B. Mikitiuk zostają przeniesione z 30 marca na 2 kwietnia, godz. 8.00-11.15.
 • OGŁOSZENIE

  Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.  http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora
 • OGŁOSZENIE

  Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii  Szanowni Państwo, prosimy o sprawdzanie Państwa maili w domenie UWM oraz dołączanie do grup zajęciowych z poszczególnych przedmiotów w Microsoft Teams. Wykładowcy z poszczególnych przedmiotów prześlą Państwu szczegóły w odrębnych mailach. Oficjalnie tryb pracy zdalnej zaczyna się 30 II...
 • OGŁOSZENIE

  Harmonogram wykładów ogólnowydziałowych - przedmiotów do wyboru
 • OGŁOSZENIE

  Harmonogram wykładów monograficznych
 • OGŁOSZENIE

  Zasady realizacji przedmiotów do wyboru (w-f, język obcy, przedmiot ogólnouczelniany) dostępne są na stronie internetowej Uczelni, w zakładce: studenci/zapisy na przedmioty do wyboru, pod adresem:    http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru
 • OGŁOSZENIE

  harmonogram przedmiotów ogólnouczelnianYCH
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!  Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl