Regulamin III edycji konkursu literackiego

„Opowieści znad Łyny”


Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Cele konkursu

1. Rozwijanie zainteresowania młodzieży miastem Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur.

2. Popularyzacja wiedzy o Olsztynie i regionie Warmii i Mazur.

3. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności kreatywnego pisania

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

Opis
1. Na konkurs można przesyłać formy prozatorskie w trzech kategoriach, inspirowane wiedzą o regionie warmińsko-mazurskim, od czasów najdawniejszych do współczesności:

I kategoria: opowiadanie, nowela, baśń;

II kategoria: forma autobiograficzna np. wspomnienie, fragment  pamiętnika;

III kategoria: reportaż literacki.

2. Jury będzie oceniać inwencję twórczą autorów, związek treści z Olsztynem oraz regionem Warmii
i Mazur oraz stopień wykorzystania cech właściwych wybranemu gatunkowi.

3. Objętość utworu nie może przekraczać 5 stron formatu A4, czcionka 12.

4. Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Sposób i termin przekazania pracy

Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem wraz z małą zaklejoną kopertą, w której należy umieścić podstawowe dane o uczestniku (imię i nazwisko,  nazwa szkoły, klasa, adres, telefon i mail kontaktowy) trzeba przesłać listownie na adres:

Instytut Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Z dopiskiem:

„Opowieści znad Łyny”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2018 roku.

Termin ogłoszenia wyników: 6 grudnia 2018 roku.

Kontakt do organizatora

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja jury typująca finalistów jest ostateczna.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie   (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/)

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ Ćwiczenia z dialektologii z 21 listopada zostają przełożone na 5 grudnia.
 • OGŁOSZENIE

  Zapraszamy studentów III roku logopedii do udziału w III SEMINARIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ na temat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia”,  Nidzica, 22 listopada 2018 r. (czwartek)  Miejsce seminarium: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością ...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII W dniach: 20-21 listopada zajęcia i konsultacje z prof. I. Kosek zostają odwołane.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III roku FILOLOGII POLSKIEJ W ramach zajęć z teorii języka z dnia 19 listopada należy przybyć na wykład „Współczesna polonistyka szkolna w kontekście potrzeb edukacji językowej Polaków” zaplanowany na wtorek 20 listopada o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII! Od 22 listopada ćwiczenia z podstaw socjoterapii będą prowadzone przez dr Małgorzatę Kowalik-Olubińską w sali 01 przy ul. Prawocheńskiego 13. Godzina nie uległa zmianie.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII 26 listopada wykład z pedagogiki w godz. 18.30-20.00 odbędzie się w Auli nr 37.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII 29 listopada (czwartek) w godz. 16.45-18.15 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z ergonomii.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III roku LOGOPEDII  19.11 w godz.16.45-18.15 odbędzie się wykład z przedmiotu profilaktyka logopedyczna za 30.10 i 21.11.
 • OGŁOSZENIE

  Naukowo-Szkoleniowe Zebranie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego odbędzie się 22 listopada 2018 roku w budynku Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, ul. Obitza 1 (sala 15-16) godz. 17.00 W programie: inż. Adam Blekicki Praca z pacjentem z implantem słuchowym (warsztaty)  oraz sp...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII  W ramach zajęć z animacji kultury zaplanowanych na 19 listopada, należy udać się na festiwal spotkań literackich "Piszę Olsztyn" odbywający się w dniach 16-18 listopada. Szczegóły przekaże wykładowca.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI LOGOPEDII! W dniach: 13-21 listopada zajęcia z dr M. Zaorską zostają odwołane. Odpracowanie nastąpi w późniejszym terminie.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII W ramach przedmiotu „Warsztaty logopedyczne” studenci II roku Logopedii odbędą zajęcia w „Przedszkolu Mistrzów” (ul. Dworcowa 48 A, Olsztyn) przeprowadzając diagnozy logopedyczne i zajęcia grupowe w podanych niżej terminach:  grupa 1 – godz. 13.15-14.45  13 XI , 20 XI, 27 XI,  grupa 2 ...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I ROKU I stopnia LOGOPEDII Na prośbę studentów wykład z fonetyki funkcjonalnej w tę środę 31.10.2018 nie odbędzie się. Zostanie on odrobiony w terminie uzgodnionym ze studentami, czyli we wtorek 4 grudnia od godz. 13. 15 w auli Janowskiego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII - moduł logopedia kliniczna Zajęcia z warsztatów logopedii klinicznej z mgr J. Chabowską zaplanowane na: 7.11; 14.11 oraz 28.11 odbędą się w dniach: 6.11; 13.11 oraz 27.11 w Poradni Logopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ! Ćwiczenia z PSYCHOLOGII OGÓLNEJ z ks. dr. Zbigniewem Kuleszem będę realizowane w tygodniu A (środa godz. 11.30, s. 130).
 • OGŁOSZENIE

  Spotkania Naukowego Koła Językoznawców zaplanowane są na wtorki o godz. 15.00 w sali 266.