I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową. Spotkanie odbędzie
się w Olsztynie w dniach 8–9 czerwca 2018 r.

Tematem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia diagnozy, terapii oraz wsparcia osób z zaburzeniami mowy. Planujemy prezentację różnych metod postępowania
w zaburzeniach mowy w formie wystąpień plenarnych, warsztatów szkoleniowych oraz plakatów. Oprócz problemów diagnozy i terapii logopedycznej, szczególną uwagę chcemy poświęcić rozmaitym formom wspierania postępowania logopedycznego – edukacji teatralnej, plastycznej, muzycznej oraz technologiom komputerowym i informacyjnym,
a także opiece instytucjonalnej i pomocy prawnej w przypadku różnych zaburzeń języka i komunikacji. Naukową refleksją obejmiemy wyniki nowych interdyscyplinarnych badań nad zaburzeniami mowy, a także interesujące diagnostycznie i terapeutycznie przypadki zaburzeń mowy.

Zagadnienia diagnozy, metody terapii i formy wsparcia w rozmaitych zaburzeniach mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawią znawcy problematyki, specjalizujący się w teorii i praktyce logopedycznej, a także w dyscyplinach pokrewnych.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy też wszystkich zainteresowanych
jej problematyką – logopedów, nauczycieli, językoznawców, pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników, teoretyków i praktyków teatru, sztuk muzycznych i plastycznych.  Do aktywnego udziału w konferencji zachęcamy też studentów i doktorantów.

Zgłoszenia tematów (formularz w załączeniu) prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny UWM, ul. K. Obitza 1, Olsztyn

Opłata konferencyjna:

dla członków PTL do 30 kwietnia 2018 r. –  250 zł

dla członków PTL po 30 kwietnia 2018 r. 300 zł

dla osób niebędących członkami PTL do 30 kwietnia 2018 r. –  350 zł

dla osób niebędących członkami PTL po 30 kwietnia 2018 r. –  400 zł

dla  studentów i doktorantów do 30 kwietnia 2018 r. –  150 zł

dla studentów i doktorantów po 30 kwietnia 2018 r. –  200 zł

Opłata konferencyjna pokrywa koszt obiadu w sobotę i kolacji w piątek, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz publikacji wystąpienia w formie artykułu
w przypadku uzyskania pozytywnych recenzji, natomiast nie obejmuje kosztu dojazdu
i zakwaterowania.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o dokonanie wpłaty na konto: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106. Prosimy o podanie imienia i nazwiska (wraz z tytułem naukowym) oraz dokładnego adresu wpłacającego z adnotacją „Konferencja Olsztyn”. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury potwierdzającej poniesione koszty udziału w konferencji prosimy o podanie danych do wystawienia faktury i wpisanie adnotacji „Faktura”.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Instytut Polonistyki i Logopedii,

ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

lub na pocztę elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację członkowską (dostępna na stronie PTL) i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki za dany rok w wysokości 80,00 złotych (nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106) na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, jak również skontaktować się z Oddziałem PTL, do którego chcą przystąpić.

Szczegółowe informacje związane z konferencją, w tym szczegółowy program i propozycje noclegów będą rozsyłane uczestnikom na początku maja 2018 r.

Liczymy, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w konferencji, a nasze spotkanie stanie się okazją do wymiany poglądów, poszerzenia i odnowienia kontaktów prywatnych, zawodowych i naukowych.

Serdecznie zapraszamy!

Skarbnik WM PTL                                                                    Przewodnicząca WM PTL

dr Ewa Hrycyna                                                 dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Komitet naukowy:

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk – przewodnicząca

prof. nadzw. dr hab. Maria Hortis-Dzierzbicka

prof. nadzw. dr hab. Anita Lorenc

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska

dr Urszula Jęczeń

dr Renata Kołodziejczyk

dr Katarzyna Kaczorowska-Bray

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

dr Olga Przybyla

Komitet organizacyjny:

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - przewodnicząca

prof. nadzw. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

dr Joanna Białkowska

dr  Monika Czerepowicka

dr Ewa Hrycyna

dr Magdalena Zaorska

dr Edyta Zomkowska

mgr Natalia Buczek

mgr Aneta Maculewicz

mgr Agnieszka Rakowska

mgr Elżbieta Szmyt

Weronika Durzyńska

Zuzanna Jaźwińska

Jolanta Jędrzejewska

Anita Perużyńska

Natalia Sacharuk

Paulina Siemienkiewicz

Klaudia Szydlik

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III ROKU LOGOPEDII! 16 stycznia seminarium u dr M. Osowickiej-Kondratowicz zostaje odwołane. Odpracowanie nastąpi 23 stycznia w godz. 11.30-13.00, pok. 370.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! 16 stycznia konsultacje dr M. Osowickiej-Kondratowicz zostają odwołane.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III roku FILOLOGII POLSKIEJ 15 stycznia zajęcia z literatury po 1939 roku z godziny 8.15 odbędą się w godz. 15.00-16.30.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI  Zachęcamy do wypełniania ankiet dotyczących jakości realizowanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019  - semestr zimowy: 28.01. - 28.02.2019 - semestr letni: 11.06. - 23.09.2019.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! 15 stycznia konsultacje dr K. Bialik odbędą się w godz. 8.15-8.40.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ W dniach 14-15 stycznia zajęcia i konsultacje prof. M. Ankudowicz-Bieńkowskiej zostają odwołane.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII  Odpracowanie zajęć z dr I. Matusiak-Kempą nastąpi: 18 stycznia, godz. 13.15-16.30, s. 107, kultura  języka i wypowiedzi (zaliczenie z poprawności fonetycznej). 25 stycznia, godz. 13.15-16.30, s. 107 funkcjonalny opis języka polskiego.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII Zajęcia z arteterapii z dr. D. Labiakiem zostają przełożone z 3 stycznia na 21 stycznia.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII - grupa 2  Zajęcia z literatury w kształceniu logopedycznym z prof. J. Chłostą-Zielonką zaplanowane na 3 stycznia zostają przełożone na 16 stycznia, godz. 8.00, sala 131b.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII - moduł logopedia kliniczna Zajęcia z onkologopedii z dr A. Hamerlińską zostają przełożone z 14 grudnia na 18 stycznia. Godzina i miejsce bez zmian.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII Ćwiczenia z przedmiotu anatomia i fizjologia narządów mowy dotyczące części fizjologicznej zaczną się od 10 grudnia i potrwają do 22 stycznia. Harmonogram w załączeniu.  
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII! Od 22 listopada ćwiczenia z podstaw socjoterapii będą prowadzone przez dr Małgorzatę Kowalik-Olubińską w sali 01 przy ul. Prawocheńskiego 13. Godzina nie uległa zmianie.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ! Ćwiczenia z PSYCHOLOGII OGÓLNEJ z ks. dr. Zbigniewem Kuleszem będę realizowane w tygodniu A (środa godz. 11.30, s. 130).
 • OGŁOSZENIE

  Spotkania Naukowego Koła Językoznawców zaplanowane są na wtorki o godz. 15.00 w sali 266.