Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji 7

EMOCJE W JĘZYKU, TEKŚCIE
I KOMUNIKACJI

Serdecznie zapraszamy na 7. ogólnopolską  konferencję z cyklu „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2018 r. w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tym razem naukową refleksją pragniemy objąć status emocji we współczesnej komunikacji oraz sposoby ich przejawiania się w różnego rodzaju tekstach.

Emocje są jednym z podstawowych, pierwotnych powodów podejmowania działań językowych. Powołują do życia język, ale też język wyzwala emocje. Wiele wskazuje na to, że wartościowana pozytywnie racjonalność współcześnie ustępuje miejsca emocjonalności kojarzonej z naturalnością i prawdą. Szeroko rozumiana ludzka ekspresywność znajduje wyraz w rozmaitych, bardzo zróżnicowanych środkach językowych i pozajęzykowych, w formach mniej lub bardziej skonwencjonalizowanych, mieszących się w ramach rozmaitych gatunków i tekstów kultury – a niejednokrotnie ramy te przekracza. Z drugiej strony, pewne formy językowe, teksty oraz zachowania komunikacyjne wywołują emocjonalne reakcje. Język jest więc zarazem odzwierciedleniem emocji nadawców, jak i źródłem emocji odbiorców. Kwestie te, odnoszące się do najogólniej nakreślonych relacji między językiem (tekstem) a emocjami, między emocjami a uczestnikami komunikacji chcemy uczynić głównymi zagadnieniami podczas majowego spotkania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji – językoznawców, psychologów, badaczy języka mediów i tekstów kultury.

Szczególnie będziemy zainteresowani propozycjami naukowej eksploracji następujących kręgów tematycznych:

- (nowe) formy wyrażania emocji w języku

- emocje w płaszczyźnie semantycznej i pragmatycznej wyrażeń

- emocje w strukturze sądów wartościujących

- komunikacyjne strategie emocjonalne

- językowe zachowania w obliczu sytuacji ekstremalnych

- emocjonalność języka polityki

- (nad)używanie wyrażeń ekspresywnych w przekazach dziennikarskich

- emocje w tekstach kultury

- język intymny – bliskość i miłość wyrażone w języku i tekście

- cyberemocje: emocjonalność w przekazie internetowym

Propozycje referatów dotyczących tych oraz innych zagadnień, związanych z głównym tematem konferencji prosimy nadsyłać do dnia 31 marca 2018 r. na adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych i pokrywa koszt obiadów, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz publikacji tomu pokonferencyjnego, natomiast nie obejmuje kosztu zakwaterowania.

Płatności prosimy dokonywać do 20 kwietnia 2018 r. na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 46 1030 1986 2700 0000 1488 0081, z dopiskiem „Emocje”.

Szczegółowe informacje związane z konferencją, w tym propozycje noclegów będą rozsyłane uczestnikom z początkiem kwietnia.

Organizatorzy:

dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM

dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM

dr hab. Mariola Wołk

dr Iza Matusiak-Kempa

mgr Katarzyna Witkowska

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! 22 stycznia konsultacje prof. I. Maciejewskiej odbędą się w godz. od 13.30 do 15.00.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII 24 stycznia w godz. 16.45-20.00 w Auli Dietrichów odbędzie się szkolenie z etykiety. Obecność obowiązkowa.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! Konsultacje dra P. Przytuły zostają przeniesione z 17 stycznia na 21 stycznia, godz. 18.30-20.00.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI III ROKU LOGOPEDII! 16 stycznia seminarium u dr M. Osowickiej-Kondratowicz zostaje odwołane. Odpracowanie nastąpi 23 stycznia w godz. 11.30-13.00, pok. 370.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI  Zachęcamy do wypełniania ankiet dotyczących jakości realizowanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019  - semestr zimowy: 28.01. - 28.02.2019 - semestr letni: 11.06. - 23.09.2019.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII  Odpracowanie zajęć z dr I. Matusiak-Kempą nastąpi: 18 stycznia, godz. 13.15-16.30, s. 107, kultura  języka i wypowiedzi (zaliczenie z poprawności fonetycznej). 25 stycznia, godz. 13.15-16.30, s. 107 funkcjonalny opis języka polskiego.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII Zajęcia z arteterapii z dr. D. Labiakiem zostają przełożone z 3 stycznia na 21 stycznia.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII - moduł logopedia kliniczna Zajęcia z onkologopedii z dr A. Hamerlińską zostają przełożone z 14 grudnia na 18 stycznia. Godzina i miejsce bez zmian.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII Ćwiczenia z przedmiotu anatomia i fizjologia narządów mowy dotyczące części fizjologicznej zaczną się od 10 grudnia i potrwają do 22 stycznia. Harmonogram w załączeniu.  
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII! Od 22 listopada ćwiczenia z podstaw socjoterapii będą prowadzone przez dr Małgorzatę Kowalik-Olubińską w sali 01 przy ul. Prawocheńskiego 13. Godzina nie uległa zmianie.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ! Ćwiczenia z PSYCHOLOGII OGÓLNEJ z ks. dr. Zbigniewem Kuleszem będę realizowane w tygodniu A (środa godz. 11.30, s. 130).
 • OGŁOSZENIE

  Spotkania Naukowego Koła Językoznawców zaplanowane są na wtorki o godz. 15.00 w sali 266.