Ogólnopolska konferencja naukowa

SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM – WI(E)DZIEĆ WIĘCEJ

PRÓBA BILANSU

Olsztyn, 5-7 maja 2015

Szanowni Państwo!

Każdy serial, również konferencyjny, musi mieć swój koniec, narracyjne domknięcie, mniej lub bardziej ekscytujący finał. Trzecia odsłona naszego serialowego przedsię­wzięcia, zatytułowana „Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu”, organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będzie próbą podsumowania stanu wiedzy o serialach, ale też zachętą do refleksji nad przeobrażeniami, jakim może/powin­na ulec ta dziedzina badań. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę metakrytyczną konsta­tację Hannibala Lectera A.D. 2015, że etyka stała się estetyką, być może w poszukiwaniu znaczenia należałoby udać się w głąb telewizualnej fantazji, szukać prawdy gdzieś we­wnątrz, analizować składniki i reguły serialowych produkcji z anatomiczną precyzją, a rezultaty owej wiwisekcji rozpatrywać w powiązaniu z ideologicznym sztafażem seria­li. Punktem wyjścia dla referatów powinny być następujące zagadnienia:

Þ      Postać: konstrukcja/adaptacja/identyfikacja

Þ      Scenografia: bohater drugiego planu czy „waste of space”?

Þ      Opowiadanie obrazem/dźwiękiem

Þ      Techniki narracyjne: poza czasem, poza logiką, poza regułami

Þ      Scenariusz: między ideą a realizacją

Þ      Co czyni serial wyjątkowym?

Þ      Problem gatunków i gatunkowych hybryd

Þ      Kogo / czego nie widać na ekranie, czyli problem reprezentacji

Þ      Dyskretna szpetota ideologii

Þ      Serial jako zwierciadło przy gościńcu/ostatnia dozwolona forma eskapizmu/okrutnie realistyczna bajka/tekst

Þ      Serial jako obiekt zainteresowania/uwielbienia/pogardy krytyków

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 maja 2016 roku. O zgłoszenia tematów i abstraktów (do 1000 znaków) prosimy do 31 stycznia 2016 roku na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych propozycji. Planowany czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Opłata konferencyjna w wysokości 250 złotych pokrywa koszty materiałów konfe­rencyjnych, uroczystej kolacji (5 V), obiadu (6 V), barku kawowego i publikacji pozytywnie zrecen­zowanych materiałów. Oprócz obrad stricte konferencyjnych przewidujemy spotkania z profesjonalistami z branży serialowej.

W imieniu komitetu naukowo-organizacyjnego

(Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska,

Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła)

 

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I st. filologii polskiej  Odrobienie zajęć z literatury epok dawnych z 6.10.2020 r., odbędzie się dnia 4.11.2020 r. (środa) o godz. 9:45 (platforma MS Teams).
 • OGŁOSZENIE

  OBSŁUGA INTERESANTÓW  Podstawowym sposobem załatwiania spraw w sekretariacie jest poczta elektroniczna:  filpol.human@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 63 61.    Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 metrów ...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII  Obowiązkowe szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta dla kierunków filologia polska i logopedia I roku I st. odbędzie się w piątek  30.10.2020 o godzinie 15:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Kod dołączenia do zespołu: vqnmzdl . W trakcie szkolenia, przeprowadzone równ...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci 1 roku logopedii 1 stopnia!  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.  Dotyczy to również spotkania z opiekunem roku dr Katarzyną Witkowską, które odbędzie się w plano...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci 1 roku logopedii 2 stopnia!  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.  Dotyczy to również spotkania z opiekunem roku dr Agnieszką Żywanowską, które odbędzie się w pla...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! I rok II stopnia filologia polska  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams. Wyjątkiem może być tylko przedmiot wstęp do poligrafii i drukarstwa na specjalności edytorstwo tekstów (I ...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! I rok I stopnia filologia polska  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.  Przez pierwsze dwa tygodnie zajęcia odbywają się według tymczasowego planu, który miał obowiązywać...
 • OGŁOSZENIE

  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO MS TEAMS
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci studiów II stopnia filologii polskiej  Osoby, które chcą uczestniczyć w seminarium magisterskim z językoznawstwa, prowadzonym przez Alinę Naruszewicz-Duchlińską, mogą  dołączyć się do grupy w MS Teams za pośrednictwem kodu: sc2zo1g lub linku:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65140bf772974535b49ab29a6a7c3534%40t&ens...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci III roku, specjalność nauczycielska w zakresie j. polskiego  W związku z obawami wyrażonymi przez studentów odwołuje się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 29. Zasady odbycia praktyki śródrocznej zostały omówione na zebraniu, w kwestiach szczegółowych należy kontaktować się z p. Natalią Janke.
 • OGŁOSZENIE

  Ważne!  W zajęciach w trybie bezpośrednim nie mogą uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.  Przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach należy zachować dystans społeczny  (odstęp minimum 1,5-2 me...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci I stopnia  Przypominamy, że od jutra (14 października) trwają zapisy na lektoraty (od godz. 10.00 14 X do 23.59 16 X) i wf (od godz. 8.00 14 X do 23.59 15 X, 16 X - giełda przedmiotu: 10.00-23.59). Studentów I roku I stopnia obowiązują w tym semestrze zgodnie z programem studiów jedynie zapisy na lektoraty. O zasadach zwolnienia z n...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII 30 października (piątek) w godz. 15.00-16.30 odbędzie się w trybie online obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studentów. Kod dostępu będzie podany po utworzeniu grup przez Samorząd Studencki.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ   Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.  Biblioteczka polonisty to zarówno kilkaset arcydzieł literatury polskiej i światowej, jak i teksty krytyczne, omawiane ze studentami filologii polski...
 • OGŁOSZENIE

  Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci I roku! Zapraszamy do lektury informacji o zdalnym nauczaniu:  https://russ.uwm.edu.pl/uslugi-dostepne-w-sieci-uwm/   
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ - specjalność nauczycielska  Zajęcia z dr Aliną Jarząbek (pedagogika ogólna, pedagogika konwersatorium) w okresie od 7.10.2020 r. do 29.10.2020 r. zostają odwołane.  Ćwiczenia oraz wykłady zostaną odrobione w terminie późniejszym.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ! Wszelkie informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej znajdują się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki: http://wh.uwm.edu.pl/wowd
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA studenci III roku oraz II roku I stopnia LOGOPEDII   Dr Agnieszka Żywanowska w dniach 5-9.10.2020 przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zajęcia w tych dniach zostają odwołane. Odpracowanie nastąpi w późniejszym terminie.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci logopedii! Przypominamy!  Zajęcia w nadchodzącym semestrze będą odbywać się według następujących zasad:  I rok I stopnia - 19.10 - zajęcia stacjonarne (szczegóły w pliku: logopedia – zajęcia – tryb stacjonarny); od 20.10 - zajęcia online  II rok I stopnia - od 5.10 - zajęcia online  III rok l stopnia - od 5....
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci filologii polskiej! Przypominamy!  Zajęcia w nadchodzącym semestrze będą odbywać się według następujących zasad:   I rok I stopnia  Pierwsze dwa tygodnie: 19. 10- 30. 10: poniedziałki, wtorki i środy: zajęcia stacjonarne (szczegóły w pliku: filologa polska – zajęcia – tryb stacjonarny), czwartki i piątki – zaj...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI!  Rok akademicki dla drugich i trzecich roczników studiów I i II stopnia na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 5 X 2020 roku, dla pierwszego rocznika I i II stopnia studiów na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 19 X 2020.  Plany zajęć mogą ulegać modyfikacji do 2 listopada. Do tego czasu należy na bieżąco spraw...
 • OGŁOSZENIE

  ZAKWATEROWANIE  Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminach zajęć. Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji ŻAK - www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego, który będzie udostępniony od 24 września 2020 r.
 • OGŁOSZENIE

  Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych, języków obcych oraz wychowania fizycznego w sem. zimowym roku akademickiego 2020-21
 • OGŁOSZENIE

  Komunikat  Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku  w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021    Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,  biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwo...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci I oraz II roku filologii polskiej  Przypominamy o obowiązku odbycia praktyk  I rok - praktyka psychologiczno-pedagogiczna  II rok - specjalność nauczycielska - praktyka przedmiotowa-metodyczna (wrzesień)  wiedza o kulturze - praktyka zawodowa  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyki znajdują się tutaj...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI  W Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 15.06.2020 r. - 15.10.2020 r.  Zach...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI  Informacje dotyczące procedury dyplomowania w roku akademickim 2019/20 dostępne są tutaj.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci wszystkich roczników filologii polskiej i logopedii  W związku decyzją nr 47/2020 Rektora  UWM w Olsztynie dotyczącą zmian w ramowej organizacji roku akademickiego informujemy, że władze naszego wydziału nie przewidują wydłużenia czasu odbywania zajęć dydaktycznych. Zakończą się one 14 czerwca, a od 15 do 28 trwać będzie s...
 • OGŁOSZENIE

  Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.  http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora
 • OGŁOSZENIE

  Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii  Konsultacje pracowników będą odbywały się w sposób zdalny. Prosimy o kontakt z wykładowcami drogą mailową, adresy są dostępne tutaj: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9 
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!  Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl