Strona główna

Szanowni Państwo,

w 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało czasopismu MERITUM 6 punktów ministerialnych oraz wpisało Nasze czasopismo na Listę B czasopism naukowych.

 

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do przesyłania materiałów do kolejnego, już X tomu czasopisma „Meritum”.

 

Termin nadsyłania artykułów, recenzji, tekstów źródłowych oraz sprawozdań upływa  30 kwietnia 2018 r.

 

Przed nadesłaniem tekstu do Redakcji, należy go przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w INSTRUKCJI WYDAWNICZEJ, zmieszczonej w zakładce: Informacje dla Autorów na stronie internetowej:

www.uwm.edu.pl/meritum

Dodatkowo artykuły powinny posiadać:

 

1.  Podpis promotora, opiekuna naukowego bądź innego pracownika naukowego wraz z krótką informacją o znajomości ich treści (jedno, dwa zdania) - dokumenty te należy przesłać skanem na podany poniżej adres mailowy;

 2.  Abstrakt w języku polskim (600-1200 znaków ze spacjami);

 3.  Streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 1/2 strony A4);

 4.  Oświadczenie o przekazaniu licencji wydawniczej czasopismu „Meritum";

 5.  Krótką notę biograficzną;

 6.  Słowa kluczowe;

 7.  Bibliografię z podziałem na źródła i opracowania.

 

Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować na podany niżej adres:

 uwmmeritum@gmail.com

 

Artykuły niedostosowane do Instrukcji Wydawniczej oraz niezawierające wymaganych dokumentów (skanów) nie będą rozpatrywane przez Radę Redakcyjną.

 

Rada Redakcyjna