Rada programowa konferencji

Prof. dr hab. Roman Kisiel – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Przewodniczący
Assoc. prof. Alessandro Corsi – University of Turin, Włochy
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. nadzw. UMK – Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, prof. nadzw. PK – Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Karol Kukuła – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Pająk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. nadzw. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Irena Pietrzyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Renata Przygodzka, prof. nadzw. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Janina Sawicka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Tamara A. Selishcheva – Saint Petersburg State University of Economics, Rosja
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
Prof. dr Jan Žukovskis – Aleksandras Stulginskis University, Litwa