Informacje organizacyjne

  Komitet organizacyjny

  Dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Przewodnicząca (tel. 89 523 47 09, e-mail: renatam@uwm.edu.pl)
  Dr hab. Wiesława Lizińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wiceprzewodnicząca
  Dr Karolina Babuchowska – Sekretarz (tel. 89 523 45 41, e-mail: karolina.babuchowska@uwm.edu.pl)
  Dr Magdalena Wojarska – Koordynator (tel. 89 523 45 88, e-mail: magdaw@uwm.edu.pl)

  Członkowie: mgr Aneta Maciejewska, dr Jarosław Nazarczuk, mgr Izabela Serocka, dr Izabela Zabielska, dr Joanna Zielińska-Szczepkowska, dr Alina Źróbek-Różańska.

  Konferencja

  Miejsce konferencji: Dojazd z Dworca Głównego w Olsztynie na miejsce obrad można odbyć np. bezpośrednim tramwajem nr 3. Obrady podczas pierwszego dnia konferencji rozpoczynają się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Stara Kotłownia, UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, sala 102. Równoległe sesje tematyczne zostaną przeprowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn. Nocleg odbędzie się w DS 7, ul. Kanafojskiego 12 w Olsztynie.

  Adres do korespondencji: Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4; 10-719 Olsztyn z dopiskiem Konferencja 2017

  Kontakt: dr hab. Wiesława Lizińska, tel. 89 523 45 31, e-mail: wieslawa.lizinska@uwm.edu.pl

  Publikacja naukowa kierowana do: dr Magdalena Wojarska, e-mail: magdaw@uwm.edu.pl

  Kalendarium konferencji

  1. Do 30.03.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń i streszczeń
  2. Do 15.05.2017 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
  3. Do 31.05.2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
  4. 21–22.09.2017 r. – konferencja

  Koszty uczestnictwa w konferencji:

  1. Wariant 1. Udział w konferencji i opublikowanie referatu (z noclegiem w dn. 21/22.09.2017 r.) – 700 zł
  2. Wariant 2. Udział w konferencji i opublikowanie referatu (bez noclegu) – 600 zł

  Konto konferencji: 16 1030 1986 2700 0000 2288 0017
  z dopiskiem Samorząd i rozwój lokalny 22.880.017-500_nazwisko i imię uczestnika

  W drugim dniu konferencji zapraszamy Państwa również do zwiedzenia unikatowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie i spędzenia czasu nad największym i najgłębszym, malowniczo położonym jeziorem, gdzie można spotkać ciekawe gatunki roślin i ptaków wodnych.