Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Zdzisława Kobylińska

Imię i nazwisko:

dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska

tytuł naukowy:

dr hab. nauk humanistycznych

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2015/2016

 1. propedeutyka filozofii,
 2. współczesne kierunki filozofii i etyki,
 3. etyka ogólna,
 4. etyka zawodu nauczyciela,
 5. aksjologia pracy socjalnej,
 6. wykład monograficzny

kontakt:

tel. 603 650 110
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

dyżury:

ul. Żołnierska14 A, pok. 27
poniedziałki: 10.15–11.15,

ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99
wtorki: 16.30-18.30

zainteresowania naukowe

aksjologia, etyka ogólna, etyka wychowawcza, antropologia filozoficzna, etyki zawodowe, zagadnienie edukacji obywatelskiej, filozofia edukacji,  filozofia społeczno-polityczna, katolicka nauka społeczna

research areas axiology, general ethics, educational ethics, philosophical anthropology, ethics training, the issue of civic education, philosophy of education, socio-political philosophy, Catholic social teaching

hobby

polityka, podróże, literatura, bibliofilstwo

hobby

politics, travel, literature, bibliophily

pełnione funkcje:

CZŁONKOSTWO

 

 

 1. Towarzystwo Naukowe św. Franciszka Salezego.
 2. Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (C.I.S.S.), Roma
 3. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

 

UDZIAŁ W INNYCH ZESPOŁACH

 

 1. Członek Zespołu ds. Powołania Konsorcjum Edukacji Międzykulturowej i Międzyreligijnej pomiędzy UWM, UKSW i Uniwersytetem w Białymstoku
 2. Członek Zespołu WNS UWM do kontaktów z Interesariuszami

 

publikacje książkowe:

KSIĄŻKI

 1. KOBYLIŃSKA Z., Il concetto dell’educazione moralne nell’insegnamneto di Padre Jacek Woroniecki, Roma,  1992.
 2. KOBYLIŃSKA Z., Polityka. Jak z nią żyć? Olsztyn, 2012. ISBN 83-915982-0-9.
 3. KOBYLIŃSKA Z., Politica come servizo. Considerazioni sul pensiero politico-sociale di Luigi Sturzo, Olsztyn 2011. ISBN 978-83-933352-5-1.
 4. KOBYLIŃSKA Z., Pod prąd  poprawności politycznej, Stalowa Wola 2012. ISBN 978-83-935230-3-0.
 5. KOBYLINSKA Z. Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Olsztyn 2012. ISBN 978-83-7299-783-8.
 6. rec. BRONK B., Zdzisława Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2012, ss. 448, indeks osobowy, „Roczniki Filozoficzne KUL” 61:2013 nr 4 s. 151-155.

REDAKCJA I PRZEKŁADY KSIĄŻEK:

 1. Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej. red. Z. Kobylińska, R. Grabowski, Olsztyn 1996, ISBN 83-87051-00-4.
 2. Luigi Sturzo, Wybór myśli o polityce, przekład i opracowanie Z. Kobylińska, Olsztyn 1997, ISBN 83-87051-01-2
 3. Giovanni Salerno, Moja misja wśród ubogich w Andach, tłum. Z. Kobylińska, Ełk 2004.

 

SKRYPT

 1. KOBYLIŃSKA Z., Historia ideałów i celów wychowania, Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, Olsztyn, 1994, s.42

 

wybrane publikacje:

ARTYKUŁY, RECENZJE

 1. KOBYLIŃSKA Z., Koncepcja wychowania moralnego człowieka w świetle katolickiej   etyki wychowawczej ojca Jacka Woronieckiego OP, w: „Zeszyty Teologiczne” (Folia Theologica), rok II, nr 2 (6), Olsztyn, 1993, s. 7-11. ISNN 1425-8145.
 2. KOBYLIŃSKA Z., Początki chrześcijańskiej myśli demokratycznej we Włoszech, w: Studia teologiczne 13, Białystok- Drohiczyn- Łomża, 1995, ISSN 0239-80 IX, s. 363-367.
 3. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: M. Pangallo, Habitus e vita morale. Fenomenologia  e fondazione ontologica, Napoli Roma 1991, 102 s.,  W: „Studia teologiczne” 13, 1995, ISSN 0239-80, s. 422- 423.
 4. KOBYLIŃSKA Z., Sturzo a demokracja, W: „Zeszyty Teologiczne” (Folia Theologica), rok V, Olsztyn, 1996, nr 2-3 (16-17), ISSN 1425-8145, s. 15-17.
 5. KOBYLIŃSKA Z., Etyczne zagadnienia informacji naukowej, W: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, Olsztyn 1996, ISBN 83-87051-00-4, s. 227-236.
 6. KOBYLIŃSKA Z., Etyczne problemy prasy codziennej, w: „Zeszyty Teologiczne” (Folia Theologica), rok VI, nr 3 (21), Olsztyn, 1997, ISSN 1425-8145, s. 4-17.
 7. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Spampinato Alfio, L’economia senza etica e diseconomia: l’etica dell’economia nel pensiero di don Luigi Sturzo, Milano, 1996, W: „Studia Philosophiae Christianae”, Warszawa, 1998, ISNN 0585-5470, s. 149-152.
 8. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: De Rosa G., Il manuale del buon politico di Luigi Sturzo, Cinisello Balsamo, 1996, W: „Studia Philosophie Christianae” 1, Warszawa, 1998, ISSN 0585-5470, s. 152-154.
 9. KOBYLIŃSKA Z., Zagadnienia moralne lobbingu w Polsce, w: „Seminare. Poszukiwania      naukowo-pastoralne”, 16, 2000, ISSN 1232-8766, s. 421-431.
 10. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Kobyliński A., Modernità e postmodernita. L’interpretazione cristiana dell’esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini, Roma, 1998, 559 s., w: „Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne”, 16, Kraków - Ląd – Łódź, 2000, s. 636-638. ISSN 1232-8766.
 11. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Miner B., Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Osobiste spojrzenie, Poznań 1999, s. 359, W: „Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne”, 16, Kraków - Ląd – Łódź , 2000,  ISSN 1232-8766, s. 635-636.
 12. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Jucewicz A., Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Pieniężno 2004, s. 235, W: „Studia Warmińskie”, T. XLIV/XLV, Olsztyn, 2008, ISSN 0137-6624, s. 267-270.
 13. KOBYLIŃSKA Z., Ethos politico nello stato democratico, w: „Forum Philosophicum”, T: 10: 2005, Kraków, ISSN 1426-1898, s. 217-236.
 14. KOBYLIŃSKA, Soteriologiczny wymiar cierpienia, w: Zatroskany o świat i człowieka, red. H. Skorowski,  Warszawa, 2005, ISBN 83-60075-26-3, s. 133-157.
 15. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Zatroskany o świat i człowieka, red. H. Skorowski, Warszawa, 2005, ISSN 1232-8766, s. 626,    W: „Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne”, 23, 2006,  s. 514-516.
 16. KOBYLIŃSKA, Reflecions on Democracy in the Writings of Luigi Sturzo, W: Philosophia vitam alere, red. S. Ziemiański SJ, Kraków, 2005, ISBN 83-89631-49-0 (Ignatianum), ISBN 83-7318-673-5 (WAM), s. 237-247.
 17. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Życiński J., Odyseusz czy playboy. Kulturowa odyseja człowieka, Kraków, 2005, ISSN 1232-8766,  s. 205, W: „Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne”, 23, 2006,  s. 503- 505.
 18. KOBYLIŃSKA Z., Nowa Ewa nowej ery. Wizja kobiety nauczaniu Josepha Ratizngera na tle postmodernizmu, W: „Forum Teologiczne”, VIII, Olsztyn, 2007, ISSN 1641-1196, s. 45-57.Dostęp: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumVIII.pdf
 19. KOBYLIŃSKA Z., Wychowanie moralne  w kulturze pokus, w: „Rocznik Teologii Katolickiej”, VI, Białystok, 2007, ISSN 1644-8855, s. 76-84.
 20. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Olsztyn 2007, 138 s., w: „Rocznik Teologii Katolickiej” VI, Białystok, 2007, ISSN 1644-8855, s. 225- 227.
 21. KOBYLIŃSKA Z., Wkład Sługi Bożego Luigiego Sturzo w przyszłość Europy, W: Teologiczne  inspiracje w procesie integracji europejskiej, red. A. Jucewicz, M. Machinek,  Olsztyn, 2007, ISBN 978-83-89093-36-3, s. 115-131.
 22. KOBYLIŃSKA Z., Wychowanie w kulturze pokus, W: Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, red. M. Urban, WAM, Kraków, 2007, ISBN 978-83-89631-94-7 (Ignatianum), ISBN 978-83-7505-167-4 (WAM), s. 221-231.
 23. KOBYLIŃSKA Z., Drogi i bezdroża tolerancji, W: Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie. Diritto alla vita e qualita della vita nel Europa multiculturale, tom II, red. B. Sitek, G. Dammacco, Olsztyn – Bari 2007, ISBN 978-83-89112-23-1, s. 448-458.
 24. KOBYLIŃSKA Z., Demokracja na tle kultury postmodernistycznej, w: „Studia Bydgoskie”, nr 2, Bydgoszcz, 2008, ISSN 1898-9837, s. 363-375.
 25. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, praca zbiorowa pod red. F. Adamskiego, 422 s.,  w: „Studia Warmińskie”, T. XLIV/XLV, Olsztyn, 2008,  ISSN 0137- 6624, s. 263-265.
 26. KOBYLIŃSKA Z., Recenzja publikacji: Zatroskany o świat i człowieka, red. H. Skorowski, ss. 626, w: „Studia Warmińskie”, T. XIV/XLV, Olsztyn, 2008, ISSN 0137-6624, s. 271-274.
 27. KOBYLIŃSKA Z., Rola cnoty roztropności w formacji życia moralnego człowieka na podstawie analizy filozoficznej artykułu „Utrum prudentia sit virtus specialis” (Thomas Aquinatis, Summa Theologiae II-II, q. 47, a., W: „Studia Warmińskie”, T. XLIV-XLV, Olsztyn, (2007-2008), ISSN 0137-6624, s. 85-111.
 28. KOBYLIŃSKA Z., Moralność jako supermarket w kulturze postmoderny W: Pro animarum salute, red. E. Wiszowaty, Olsztyn, 2007, ISBN 978-83-7299-517-9, s. 161-178.
 29. KOBYLIŃSKA z., Recenzja publikacji: Jasionek S., Wychowanie moralne, Kraków 2004, 100 s., w: „Studia Warmińskie”, T. XLIV/XLV, Olsztyn, 2008, ISSN 0137-6624, s. 275 -277.
 30. KOBYLIŃSKA Z., Zerwane więzi. Chrześcijańskie orędzie a kultura euroatlantycka, W: Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej, red. A. Jucewicz, Pieniężno 2012.
 31. KOBYLIŃSKA Z., I fondamenti dell’educazione morale dell’uomo in Jacek Woroniecki OP, W: Wychowanie u początku XXI wieku, Stalowa Wola-Kijów-Ružembork, 2012, ISBN 978-83-935230-1-6, s. 131-162.
 32. KOBYLIŃSKA Z., The value of humanizing work, W: Wartości drogą ku wzrastaniu, Stalowa Wola-Kijów-Ružembork, 2012, ISBN 978-83-935230-2-3, s. 53-69.
 33. KOBYLIŃSKA Z. Formazione del carettere morale,  w: “Pedagogia Ojcostwa”  4 (1/2012) styczeń-czerwiec, s. 99-116; ISNN 2082-3487
 34. KOBYLIŃSKA Z, Primato della prudenza come virtus specialis,
 35. w: “Pedagogika Katolicka”, 10 (1/2012) styczeń-czerwiec, s. 160-167; ISNN 1898-3685.
 36. KOBYLIŃSKA Z., Ambiente dell'educazione dell'uomo e vari  mezzi  educativi  secondo Jacek Woroniecki OP, w: “Disputationes Scientificae” 1, 2013, Ročnik XIII, s. 164-179; ISNN 1335-9185.
 37. KOBYLIŃSKA Z., Zasady życia społecznego w budowie społeczeństwa wielokulturowego w świetle katolickiej nauki społecznej, Studia Bydgoskie, T. 8, 2014, ISNN1898-9837 (przyjęty do druku)
 38. KOBYLIŃSKA Z., Próba rekonstrukcji założeń aksjologicznych polskiej polityki społecznej wobec mniejszości narodowych i etnicznych (oddany do druku).

 

 

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE:

Taylor Alfred Edward(1896-1945), w: Encyklopedia Katolicka, vol. 19, Lublin 2014, kol. 562; ISBN 978-83-7306-654-0

Teonomia 1. W filozofii, w: Encyklopedia Katolicka, vol. 19, Lublin 2014, kol. 690-691; ISBN 978-83-7306-654-0

Toland John – 1670-1722, filozof angielski – w: Encyklopedia Katolicka, vol. 19, Lublin 2014, kol. 826-827; ISBN 978-83-7306-654-0

Versor Johaness – zm. 1480, filozof, tomista, w: Encyklopedia Katolicka, vol. 19, Lublin 2014, kol. 59; ISBN 978-83-7306-654-0.

Wada – 1. Aspekt filozoficzny, w: Encyklopedia Katolicka, vol.20, Lublin 2014, kol. 136 ISBN 978-83-7306-654-0.

Wadding Lucas – 1588-1657, OFM, filozof irlandzki, w: Encyklopedia Katolicka, vol.20, Lublin 2014, kol. 137-138; ISBN 978-83-7306-654-0.

 

PUBLICYSTYKA:

KOBYLIŃSKA Z., Geje i geny. W: Debata, Nr 5(20) 2009 r., s. 5-6. KOBYLIŃSKA Z., Dlaczego nie jestem współczesną Europejką, czyli o homo europaeus. w: Debata, Nr 6(21) 2009 r., s. 6-7.

KOBYLIŃSKA Z., Inna strona życia. W: Debata, Nr 7(22) 2009 r., s. 3. Dostęp:

KOBYLIŃSKA Z., Rzecz o dwulicowości. W: Debata, Nr 10(25) 2009 r., s. 17-18.

KOBYLIŃSKA Z., Sztuczki ze sztuką. W: Debata, Nr 11(26) 2009 r., s. 3-5.

KOBYLIŃSKA Z., Subiektywny katalog najbardziej absurdalnych wydarzeń mijającego roku 2009. W: Debata, Nr 12(27) 2009 r., s. 5-9.

KOBYLIŃSKA Z., Pomimo. W: Debata, Nr 1(28) 2010 r., s. 27-28.

KOBYLIŃSKA Z., Wiem komu zawierzyłam. W: Debata, Nr 2(29) 2010 r., s. 3-4.

KOBYLIŃSKA Z., Maciej Płażyński. W: Debata, Nr 4(31) 2010 r., s. 7. Dostęp: KOBYLIŃSKA Z., Teraz. W: Debata, Nr 5(32) 2010 r., s. 4.

KOBYLIŃSKA Z., Katolicy i wybory. W: Debata, Nr 6(33) 2010 r., s. 7-8. KOBYLIŃSKA Z., Rodzina, ach rodzina… W: Debata, Nr 9(36) 2010 r., s. 4-5.

KOBYLIŃSKA Z., Chiara Luce Badano. W: Debata, Nr 10(37) 2010 r., s. 9-10. KOBYLIŃSKA Z., Życie w odbitym blasku. W: Debata, Nr 11(38) 2010 r., s. 5-6.

KOBYLIŃSKA Z., Komunia z Bogiem. W: Debata, Nr 1(40) 2011 r., s. 3-4.

KOBYLIŃSKA Z., Gdy filozof staje się celebrytą. W: Debata, Nr 2(41) 2011 r., s. 5-6.

KOBYLIŃSKA Z., O miłości w: Debata, Nr 3(42) 2011 r., s. 3-4. Dostęp: KOBYLIŃSKA Z., Pamięć, w: Debata, Nr 4(43) 2011 r., s. 4-5.

KOBYLIŃSKA Z., Nasze życie ma wymiar religijny, w: Debata, Nr 5(44) 2011 r., s. 5-8.

KOBYLIŃSKA Z., Prosto z dna, w: Debata, Nr 6(45) 2011 r., s. 30. Dostęp:

KOBYLIŃSKA Z., Premier z różańcem w dłoni, w: Debata, Nr 8(47) 2011 r., s. 5-6.

KOBYLIŃSKA Z., O bogactwie inaczej, w: Debata, Nr 10(49) 2011 r., s. 40-41.

KOBYLIŃSKA Z., Tradycja po nowemu, w: Debata, Nr 11(50) 2011 r., s. 11-14.

KOBYLIŃSKA Z., Kościół naszym domem, w: Debata, Nr 12(51) 2011 r., s. 13-14.

KOBYLIŃSKA Z., Dobre postanowienia, w: Debata, Nr 1(52) 2012 r., s. 6.

KOBYLIŃSKA Z., Jeszcze o „ży”, w: Debata, Nr 3(54) 2012 r., s. 35.

KOBYLIŃSKA Z., Krystyna, w: Debata, Nr 4(55) 2012 r., s. 23-24. KOBYLIŃSKA Z., Święty profesor, w: Debata, Nr 6(57) 2012 r., s. 20-21. KOBYLIŃSKA Z., Polska specyfika, w: Krajobrazy 24.10.99, s. 54-55.

KOBYLIŃSKA Z., Spotkanie z innym światem, w: Krajobrazy 16.05.99, s. 253-254.

KOBYLIŃSKA Z., Profesorskie nostalgie, w: Tygodnik Niedziela  17.01. 1999, NR 3(152), s. 236.

KOBYLIŃSKA Z., Pożegnanie XX wieku, w: Krajobrazy 9.01.2000, s. 303.

KOBYLIŃSKA Z., Wolność marnowana…, w: Posłaniec Warmiński, nr 17, Rok 14, 13-26 VIII 1995, ISSN 82093-57, s. 1,3.

KOBYLIŃSKA Z., Etyka a manipulacja ciałem ludzkim, w: Posłaniec Warmiński, nr 9, Rok 14, 23 IV-6 V 1995, ISSN 82093-57, s. 4,7.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

1.11.2001-13.11.2011, Zurych, Bazylea, Lozanna, Lucerna. Polska Misja Katolicka w Szwajcarii; wystąpienia: Aksjologiczne i etyczne aspekty obecności Polski w Unii Europejskiej.

Europa i świat przeobrażone. Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego, Ciechocinek, 7-  8.06.2002 r.; wystąpienie: Quo vadis Europo?

Ciechocinek, 23-24.02.2004 r.,

30-31.05.2005, V Conferenza Internazionale dei Diritti dell‘ Uomo Olsztyn; wystąpienie: Drogi i bezdroża tolerancji.

Nowa architektura ekonomiczna Europy, Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego, Toruń, 10-11.04.2006 r.; wystąpienie: Liberalizm ekonomiczny a katolickie zasady społeczne.

Toruń, 2-3.04.2007 r., Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego; wystąpienie: Teologiczna i etyczna relektura przemian kulturowych.

Praca-klucz do życia bardziej ludzkiego. Wokół encykliki Laborem Exercens Jana Pawła II. Bydgoszcz, 25-28.03.2007 r.; wystąpienie: Współczesne problemy etyczne pracodawców i pracowników.

Wyzwania współczesnej demokracji. Bydgoszcz, 6-9.04.2008 r.; wystąpienie: Demokracja wobec kultury ponowożytnej.

Europa w poszukiwaniu utraconej tożsamości. Toruń, 21-23.04.2008 r. Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego; wystąpienie: Postulaty etyczne wobec kultury integrującej się Europy.

Toruń, 20-21.04.2009 r. Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego; wystąpienie: Wobec integracji: jak demokracja? jaki pluralizm? jaka tolerancja?.

Współczesne wyzwania edukacyjne, Ełk, 20.03.2010. Centrum Studiów Bałtyckich; wystąpienie: Aksjologiczne podstawy edukacji obywatelskiej.

Rola kobiet w zmieniającej się rzeczywistości. Toruń, 18-19.04.2010 r. Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego; wystąpienie: Feminizm konserwatywny.

Udział w konferencji Prawa i Sprawiedliwości, Olsztyn, 23.10.2010, Wystąpienie: Aspekty etyczne działalności samorządów w Polsce.

Transeuropejskie więzi systemowe. Toruń, 3-4.02.2011 r. Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego; wystąpienie: Rola państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ełk, 26.03.2011 r. Centrum Studiów Bałtyckich; wystąpienie: Wiedza a mądrość.

Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju jednostka-przestrzeń społeczna-instytucja. Lublin, 4-6.04.2011 r.; wystąpienie: Aretologia Jacka Woronieckiego a współczesny kontekst wychowawczy.

Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej, Pieniężno, 9-10.04.2011 r.; wystąpienie: Zerwane więzi. Chrześcijańskie orędzie etyczne a kultura euroatlantycka.

Edukacja wczoraj i dziś, Dobre Miasto, 13.12.2011 r.; wystąpienie: Wpływ muzyki na rozwój dziecka.

Udział w konferencji Smoleńsk 2010 – pamiętamy, Olsztyn, 05.04.2011, Wystąpienie: Działalność społeczno-polityczna Marszałka Sejmu RP śp. Macieja Płażyńskiego.

Toruń, 5-6.03.2012 r. Międzynarodowa Konferencja Forum Gospodarczego; wystąpienie: Państwo jako gwarant wolności.

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca oraz Ministerstwo Gospodarki. Bydgoszcz 26.09.2014, Konferencja Polski eksport. Podbój nowych rynków; wystąpienie: Aksjologiczne założenia działań marketingowych na rynkach zagranicznych.

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego” oraz Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, Olsztyn 23.10.2014, Rola partycypacji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu polityki krajowej. Doświadczenia i perspektywy, wystąpienie Aksjologiczne założenia programów działań organizacji mniejszości narodowych i etnicznych.

Konferencja Międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Kultury Włoskiej wraz z Międzynarodowym Centrum Naukowo-Badawczym „Mediterraneum” UP w Krakowie – Pensiero politico - sociale di Luigi Sturzo, Kraków 18.11.2014, wystąpienie: La natura della democrazia nell’insegnamento di Luigi Sturzo.

Konferencja Euromigracje - mity, półprawdy, prawdy,  zorganizowana przez Pedagogium WSNS Warszawa, 2.12 2014, głos w dyskusji.

Współorganizator i sekretarz Konferencji Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Aksjologia edukacji międzykulturowej i międzyreligijnej, Olsztyn 04.12.2014, referat: Denken nach Werten” przekleństwo czy błogosławieństwo społeczeństw  wielokulturowych?

WYBRANE WYJAZDY ZAGRANICZNE

Udział w Seminarium na temat problematyki integracji europejskiej, Berlin, Niemcy, 12- 17.12.1997.

Udział w programie "Congressional Oversight and Defense Policy" na zaproszenie rządu amerykańskiego, USA, 25.04 -18.05.1998.

Spotkania z Polakami za granicą w ramach delegacji parlamentarnej,  Kijów, Charków, Krym, (Ukraina), 12-20.04.1999.

Spotkania z Polakami za granicą w ramach delegacji parlamentarnej, Estonia, Litwa, Łotwa, 01-11.10.1999.

„Kwestia kobieca” – udział w „Delegacji kobiet” rządu polskiego na zaproszenie rządu brytyjskiego, Londyn 22.10. 2000- 28.10.2000.

Członek delegacji rządowo-parlamentarnej na Światowego Zgromadzenia Parlamentarzystów, Rzym-Watykan, 4-5 lipca 2000, wystąpienie w auli Pawła VI: „Il concetto antropologico della persona umana come la misura di politica rationale”.

Pobyt studyjny w ramach delegacji rządowej, Moskwa, Rosja, 11-15.06.2001.

Pobyt studyjny w pobyt studyjny  i kwerenda w Instytucie Socjologicznym „Luigi

Sturzo“, Caltagirone, a także Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej „Mario Sturzo“, Piazza Armerina - 01-23.09.2011.

 

WYBRANE WYSTĄPIENIA PARLAMENTARNE

KOBYLIŃSKA Z., 24 posiedzenie Sejmu w dniu 16 lipca 1998 r., Projekt „Zasad etyki poselskiej”, s. 91-92, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 32 posiedzenie Sejmu w dniu 22 października 1998 r., Pytania w sprawach bieżących i interpelacje, s.120, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 37 posiedzenie Sejmu w dniu 4 grudnia 1998 r., Projekt uchwały Sejmu RP w 50 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  s.182-183, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 45 posiedzenie Sejmu w dniu 4 marca 1999 r., Projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, s. 173-174, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 55 posiedzenie Sejmu w dniu 23 lipca 1999 r., Projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 381-382, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 66 posiedzenie Sejmu w dniu 15 grudnia 1999 r., Informacja o założeniach polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, s. 174, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 82 posiedzenie Sejmu w dniu 14 lipca 2000 r., Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich, s.270-272, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 84 posiedzenie Sejmu w dniu 26 lipca 1999 r., Oświadczenia poselskie, s. 184, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 86 posiedzenie Sejmu w dniu 13 września 2000 r., Projekty ustaw dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz jawności procedur decyzyjnych, s.27-29, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 90 posiedzenie Sejmu w dniu 9 listopada 2000 r., Oświadczenia poselskie, s.147, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 91 posiedzenie Sejmu w dniu 17 listopada 2000 r., Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Komisji Pracy w 1999 r. wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej, s.277-278, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 105 posiedzenie Sejmu w dniu 30 marca 2001 r., Informacja rządu o skutkach obowiązywania ustaw reformujących administrację publiczną; ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa; projekt uchwały,  s.397-398, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 113 posiedzenie Sejmu w dniu 18 lipca 2001 r., Projekt ustawy o transporcie drogowym, s.77, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 114 posiedzenie Sejmu w dniu 24 lipca 2001 r., Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, s. 114, 123,124,254,255, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 24 posiedzenie Sejmu w dniu 16 lipca 1998 r., Projekt „Zasad etyki poselskiej”, s. 91-92, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 32 posiedzenie Sejmu w dniu 22 października 1998 r., Pytania w sprawach bieżących i interpelacje, s.120, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 37 posiedzenie Sejmu w dniu 4 grudnia 1998 r., Projekt uchwały Sejmu RP w 50 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  s.182-183, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 45 posiedzenie Sejmu w dniu 4 marca 1999 r., Projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, s. 173-174, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 55 posiedzenie Sejmu w dniu 23 lipca 1999 r., Projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 381-382, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 66 posiedzenie Sejmu w dniu 15 grudnia 1999 r., Informacja o założeniach polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, s. 174, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 82 posiedzenie Sejmu w dniu 14 lipca 2000 r., Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich, s.270-272, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 84 posiedzenie Sejmu w dniu 26 lipca 1999 r., Oświadczenia poselskie, s. 184, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 86 posiedzenie Sejmu w dniu 13 września 2000 r., Projekty ustaw dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz jawności procedur decyzyjnych, s.27-29, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 90 posiedzenie Sejmu w dniu 9 listopada 2000 r., Oświadczenia poselskie, s.147, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 91 posiedzenie Sejmu w dniu 17 listopada 2000 r., Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Komisji Pracy w 1999 r. wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej, s.277-278, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 105 posiedzenie Sejmu w dniu 30 marca 2001 r., Informacja rządu o skutkach obowiązywania ustaw reformujących administrację publiczną; ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa; projekt uchwały,  s.397-398, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 113 posiedzenie Sejmu w dniu 18 lipca 2001 r., Projekt ustawy o transporcie drogowym, s.77, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

KOBYLIŃSKA Z., 114 posiedzenie Sejmu w dniu 24 lipca 2001 r., Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, s. 114, 123,124,254,255, Dostęp: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf

RECENZENT W PISMACH NAUKOWYCH

 1. Seminare (Warszawa)
 2. Studia Bydgoskie (Bydgoszcz)

 

PROJEKTY I GRANTY:

Grant POKL.09.01.01-28-038/09-00 „Przedszkole oknem na świat“ w ramach Programu Kapitał Ludzki ze środków UE.

Wykonawca projektu „Przez praktykę do zawodu w ramach Priorytetu III. Podwyższanie kwalifikacji w systemie oświaty.

Grant Rektora UWM 2010-2011. Projekt: Formacja aksjonormatywna w pismach Luigiego Sturza

STYPENDIA ZAGRANICZNE:

Stypendium naukowe w Rzymie Prof. Horsta Seidla, 1991.

Stypendium naukowew Rzymie Kirche in not Ostpriesterhilfe e.V. ,1991-1992.

Stypendium naukowe w Rzymie, Istituto Luigi Sturzo, 1994-1996.

Stypendium językowe Fundacji Konrada Adenauera, Monachium, XI-XII 1998.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

1997-2001 – poseł na Sejm III Kadencji; sekretarz Sejmu RP; wiceprzewodnicząca grupy bilateralnej polsko-włoskiej

1998-2001 – wiceprzewodnicząca Rady Politycznej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

2008 - założycielka Niepublicznego Przedszkola “Marysieńka” w Dobrym Mieście

INNE UPRAWNIENIA

1992-1993 studia i dyplom w zakresie bibliotekoznawstwa w „Scuola di Biblioteconomia” przy Bibliotece Watykańskiej, Watykan

1993-1994 - Podyplomowe Studia Dziennikarskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

2000 - absolwentka Wyższych Kursów Obronności Wojskowej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

2001 - ukończony kurs przy Ministerstwie Skarbu i uzyskanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

NAGRODY

2014 – Nagroda I Stopnia Rektora UWM za osiągnięcia naukowe

PROMOTOR PRAC MAGISTERSKICH

 • SZYDŁOWSKA JOANNA.: Wychowanie do czystości w świetle pism polskich lekarzy katolickich, Warszawa, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, 1998.
 • ŁAZAR ANDRZEJ.: Przymioty człowieka dojrzałego religijnie w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, 1998.
 • KRUPIŃSKI ANDRZEJ.: Zagadnienia cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa-Ełk, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, 1999.
 • MŁYNARCZYK ELŻBIETA.: Rola cnoty roztropności w formacji sumienia w etyce wychowawczej ojca Jacka Woronieckiego, Warszawa, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, 1999.
 • PROCHASKI BERNARD.: Rola i zadania ojca w rodzinie na podstawie piśmiennictwa ostatnich lat, Warszawa, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, 1999.
 • JUSZKIEWICZ ELŻBIETA.: Rola hospicjum w opiece paliatywnej, Warszawa, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000. 
 • ROSZKOWSKI WALDEMAR.: Kwestia społeczna w nauczaniu księdza biskupa Stanisława Adamskiego w okresie międzywojennym, Ełk, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000.
 • ZMUDZYŃSKI MARCIN.: Przemoc i przestępczość wśród uczniów szkoły gimnazjalnej nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie. Olsztyn : Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
 • KRĘPEĆ MAŁGORZATA.: Rola wspólnoty religijnej w kształtowaniu postaw życiowych studentów, na przykładzie Katolickiej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Efraim” z Gdańska, Olsztyn : Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
 • HOMZA KATARZYNA.: Tolerancja jako zasada życia społecznego, Olsztyn : Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
 • MENDZIŃSKA EWELINA.: Oddziaływanie reklamy społecznej w świetle badań przeprowadzonych na studentach Wydziału Nauk Społecznych, Olsztyn : Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
ŻUROMSKA MAŁGORZATA JOLANTA.: Istota ojcostwa i jego braku w życiu badanych, Olsztyn : Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
  Joomla themes free, best hosting company.