Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

17 września br. o godz. 10.00, w 75 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, Kolegium Rektorskie złoży kwiaty pod tablicą pamiątkową w Alei Katyńskiej.