Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia, w imieniu JM Rektora prof. Ryszarda Góreckiego, weźmie udział w Uroczystościach Dożynkowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbędą się 20 września 2015 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.