Uroczysty apel w Gimnazjum i Liceum im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

W dniu 7 grudnia 2016 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w uroczystym apelu z okazji wizyty Pani Elviry Bleher-Dietrich w Gimnazjum Nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.