Sympozjum „Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim"

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia będzie uczestniczył 9 czerwca br. w uroczystym otwarciu XXIII Sympozjum „Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim” organizowanym przez Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności.