Spotkanie informacyjne w Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. Nauki weźmie udział w spotkaniu informacyjnym na temat Zasad finansowania propozycji projektów z polskiej mapy drogowej infrastruktury badawczej.