Senacka Komisja ds. Nauki

Prof. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. nauki będzie uczestniczył w posiedzeniu  Senackiej Komisji ds. Nauki.

Spotkanie Komisji rozpocznie się o godz. 10.00.