Senacka Komisja ds. Kadrowych

Prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. kadr będzie uczestniczył w obradach Senackiej Komisji ds. Kadrowych.