Poświęcenie Kościoła Akademickiego Św. Franciszka z Asyżu

W dniu 13 listopada 2016 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w uroczystości poświęcenia - przez Metropolitę Warmińskiego abp Józefa Górzyńskiego - Kościoła Akademickiego Św. Franciszka z Asyżu.