Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

Zapraszamy na posiedzenie Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w Rektoracie w sali 102 (dawna Sala Posiedzeń Senatu).