Posiedzenie Senackiej Komisji ds. kadr

Prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. kadr będzie uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. kadr.

Spotkanie Komisji odbędzie się o godz. 12.00