Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych. W porządku obrad m.in.: prezentacja nowotworzonych kierunków studiów; projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na nowotworzonych kierunkach studiów (od roku akademickiego 2016/2017);  projekt Regulaminu studiów podyplomowych.