Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia i studentów weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, które odbędzie się 16 listopada 2016 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 102, ul. M. Oczapowskiego 2 (budynek rektoratu, I piętro).

W porządku obrad m.in.:

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności dydaktycznej Uczelni za rok akademicki 2015/2016 – dział „Kształcenie” .
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności dydaktycznej Uczelni za rok akademicki 2015/2016 – dział „Sprawy studenckie”.
  3. Raport ze wstępnej analizy danych dotyczących popularności oferty kształcenia UMW w Olsztynie wśród kandydatów na studia w latach 2010-2015 (projekt pn.: Analityka edukacyjna w szkołach wyższych – Pilotaż – maj/sierpień 2016)
  4. Katalog ECTS.