Posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego "Bałcyny" sp. z o.o.

17 czerwca o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej ZP-D "Bałcyny" sp. z o.o.

Obradom będzie przewodniczył Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM.