Obrady KRUP i uroczysta inauguracja roku akademickiego UMCS w Lublinie

23 października 2014 r. prof. Jerzy Przyborowski Prorektor ds. kształcenia weźmie udział, w imieniu Rektora  UWM w Olsztynie prof. Ryszarda Góreckiego, w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 połączonej z jubileuszem 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.