Konferencja "Wpółpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur"

24 września 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki będzie przewodniczył obradom Konferencji "Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur".