Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w dniach 02 - 03.02. br. będzie gościł Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych.

2.02.2015r.

I sesja  - wystąpienia prof.dr hab. Macieja Zabela, Przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

II sesja - wystąpienie prof. dr hab. Dariusza Skarżyńskiego, członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poprzedniej kadecji.

III sesja - dyskusja nt. Regulaminu komercjalizacji praw własności intelektualnej, wyników badań naukowych i prac rozwojowych uczelni.

3.02. 2015 r.

I sesja - wystąpienie prof. dr hab. Wojciecha Budzyńskiego, prof. zw., Przewodniczącego Sekcji III Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.