Kolegium Prorektorów uczelni przyrodniczo-technologicznych

Prof. Janusz Piechocki, Prorektor ds. Studenckich w dniach 12 - 14 czerwca br. weźmie udział w Kolegium Prorektorów uczelni przyrodniczo-technologicznych