Jubileusz 25-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia, w imieniu JM Rektora prof. Ryszarda Góreckiego, weźmie udział w uroczystości Jubileuszu 25-lecia istnienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.