II Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa pt. „Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”

 Informacje na stronie: www.uwm.edu.pl/inp