Dzień Otwartych Drzwi 2017

Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W trakcie Dnia Otwartych Drzwi przedstawiona zostanie oferta kształcenia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018.
Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu uświetnią prezentacje Wydziałów, kół naukowych, agend studenckich oraz akademickich zespołów sportowych i artystycznych. Zapraszamy do zwiedzania campusu, laboratoriów, pracowni, auli wykładowych, Biblioteki Uniwersyteckiej, izby tradycji i osiedla akademickiego.
Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przedstawią wymagania dotyczące egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, biologii, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz omówią sposób przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2017 roku.

- więcej informacji na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci/dzien-otwartych-drzwi-2017