Wydarzenia

  Listopad 2017  
 • 6 listopada

  poniedziałek
  • Seminarium pt. Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna

  • Konferencja naukowa pt. „25 lat polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy: próba bilansu ćwierćwiecza relacji polsko-rosyjskich”.

 • 7 listopada

  wtorek
  • Sympozjum pt. Objawienia maryjne XIX i XX wieku wobec potrzeb duszpasterskich współczesnego pokolenia chrześcijan

  • Seminarium pt. Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna

 • 16 listopada

  czwartek
  • Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

   więcej »
 • 17 listopada

  piątek
  • Konferencja naukowa pt. "Joseph Conrad. Między lądem a morzem"

   (Centrum Humanistyczne, ul. K. Obitza 1, Olsztyn - Kortowo)
  • Konferencja naukowa pt. Prawo w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

 • 18 listopada

  sobota
  • Konferencja naukowa pt. "Joseph Conrad. Między lądem a morzem"

   (Centrum Humanistyczne, ul. K. Obitza 1, Olsztyn-Kortowo)
 • 21 listopada

  wtorek
  • Konferencja naukowa pn. Wiara i ekologia. Chrześcijańska odpowiedź na troskę o „Nasz wspólny dom

 • 23 listopada

  czwartek
  • Seminarium pt. Polska surdologopedia – przeszłość, sytuacja aktualna, perspektywy przyszłości. Jan Siestrzyński – prekursor polskiej logopedii, twórca polskiej surdologopedii

 • 24 listopada

  piątek
  • Konferencja naukowa pt. Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej

 • 29 listopada

  środa
  • Konferencja naukowa pt. „Recepturowe postacie leku jako forma spersonalizowanej farmakoterapii”.

  • Konferencja naukowa pt. Najnowsze wytyczne leczenia bólu przewlekłego w aspekcie opieki farmaceutycznej

 • 30 listopada

  czwartek
  • Konferencja naukowa pt. Oblicza (prze)Mocy. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych przemocą domową

  • 6. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie i wręczenie Nagrody Naukowej Oddziału

   więcej »
   (Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie)