Absolutorium Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział w uroczystości "Absolutorium Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych", która odbędzie się 27 czerwca br. w salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.