menu:

Zarządzenia i decyzje Rektora dotyczące BHP
Druki do pobrania
Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora


Maksymalne stawki zakupów odzieży roboczej
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
Informacja o czynnikach rakotwórczych
Informacja o czynnikach biologicznych
Wykaz - rakotwórcze
Wykaz - biologiczne

Zarządzenia i Decyzje Rektora z zakresu BHP:

Zranienie ostrym narzędziem (.pdf)
Komisja BHP (.pdf)
Zakupu okularów (.doc)
Ekwiwalent za pranie (.doc)
Badania profilaktyczne (.doc)
Pilotażowe badania (.doc)
Posiłki profilaktyczne (.doc)
Środki higieny (.doc)
Środki ochrony (.pdf)
Uruchamianie maszyn po wypadku (.doc)
Zgłoszenie wypadku (.doc)
Wypadki studentów (.doc)
Przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. (.doc)
Pierwsza pomoc (.doc)
Magazynki chemiczne (.docx)
do góry | strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | kontakt | Artneo