menu:

Zarządzenia i decyzje Rektora dotyczące BHP
Druki do pobrania
Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora


Maksymalne stawki zakupów odzieży roboczej
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
Informacja o czynnikach rakotwórczych
Informacja o czynnikach biologicznych
Wykaz - rakotwórcze
Wykaz - biologiczne

Druki do pobrania:

Okulary zaświadczenie (.doc)
Zgłoszenie wypadku przy pracy (.doc)
Zgłoszenie wypadku w drodze do/z pracy (.doc)
Karta ewidencyjna wyposażenia (.doc)


Skierowania na badania:

Skierowanie na badanie profilaktyczne (.doc)
Skierowanie na badania profilaktyczne doktoranta (.doc)
Skierowanie na badania lekarskie w celu skrócenia czasu pracy (.doc)
Skierowanie na badania pracownika lub studenta, zranionego ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym (.doc)
do góry | strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | kontakt | Artneo