Informacje o postępowaniu nr 439/2018/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” realizowanych w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.
Numer postępowania:439/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:20-11-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Unieważnienie: