Informacje o postępowaniu nr 368/2020/US/DZP/POWR

Przeprowadzenie certyfikowanego kursu dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer postępowania:368/2020/US/DZP/POWR
Data ogłoszenia:30-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Zawiadomienia o zmianach:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Informacja o zawarciu umowy: