Informacje o postępowaniu nr 329/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia ratowników wodnych dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer postępowania:329/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:15-10-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: