Informacje o postępowaniu nr 323/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2020-2023 w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer postępowania:323/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:03-11-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: