Informacje o postępowaniu nr 241/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia ratowników wodnych dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer postępowania:241/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:03-09-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Załączniki:
Unieważnienie: