Informacje o postępowaniu nr 232/2017/US/DZP

Organizacja trzydniowego spływu kajakowego dla studentów/ doktorantów UWM w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością i ich asystentów połączonego z warsztatami psychologicznymi wspierającymi proces edukacji na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:232/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:21-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Unieważnienie: