Informacje o postępowaniu nr 129/2020/US/DZP

Przeprowadzenie 5 edycji warsztatów dla studentów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.
Numer postępowania:129/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:24-06-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: