Informacje o postępowaniu nr 12/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia na certyfikowanych Instruktorów Strategicznych Symulacji Biznesowych wraz z zapewnieniem wsparcia merytorycznego dla przeszkolonych osób w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.
Numer postępowania:12/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:14-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Załączniki do ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: