Informacje o postępowaniu nr 12/2019/US/DZP

Organizacja i pobyt zgrupowania szkoleniowo – kondycyjnego Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:12/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:08-01-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: