English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

Statystyki

Użytkowników : 871
Artykułów : 135
Zakładki : 6
Odsłon : 343570

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


PRACA DYPLOMOWA (przygotowanie do złożenia) PDF Drukuj
środa, 15 lutego 2017 11:32
Dokumenty do złożenia w Dziekanacie na 7 dni przed egzaminem dyplomowym:
1. wydrukowaną z APD ostateczną wersję pracy ze znakiem wodnym (praca może być wydrukowana dwustronnie, zdjęcia zawarte w pracy mogą być czarno - białe, praca może być zbindowana), praca dyplomowa powinna dodatkowo zawierać streszczenie w języku obcym nowożytnym oraz stronę tytułową w języku angielskim,
2. opisaną nazwiskiem i imieniem płytę CD z utrwaloną pracą (wklejoną na ostatniej stronie pracy,
3. wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej),
4. potwierdzenie opłaty (oryginał opłaty) za dyplom na konto UWM, 60 zł lub 100 zł przy wersji angielskiej. Opłaty można dokonać tylko przelewem (nazwa przelewu – opłata za dyplom) na konto. Numer konta dla studentów wznawiających studia można uzyskać na stronie http://www.uwm.edu.pl/iban/ Pozostali studenci generują numer konta w systemie USOS.
5. 4 zdjęcia (4,5 cm x 6,5 cm) lub 5 zdjęć przy angielskiej wersji dyplomu,
6. protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej podpisany przez promotora (plagiat),
7. podanie do dziekana do spraw studentów o wydanie dyplomu w angielskiej wersji, ( wzór dostępny na stronie WNT http://www.uwm.edu.pl/wnt/studenci/dyplomanci) STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO WPROWADZENIA W SYSTEMIE APD TEMATU PRACY W JĘZYKU ANGIELSKIM
8. podanie do dziekana do spraw studentów (wzór dostępny na stronie WNT http://www.uwm.edu.pl/wnt/studenci/dyplomanci) przy wznowieniu studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego,
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2014r. została wprowadzona Elektroniczna Obiegówka, w związku z tym przestała obowiązywać stara karta obiegowa. Nowa obiegówka jest udostępniana przez pracownika Dziekanatu w momencie złożenia pracy dyplomowej, nie później jednak niż w dniu obrony. Student po zalogowaniu się do serwisu usosweb musi odpowiedzieć na
3 pytania, dopiero po tym obiegówka może być zaakceptowana przez pracownika Dziekanatu. Elektroniczna Obiegówka jest niezbędna do odbioru dyplomu i dokumentów z toku studiów.
 
Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz.1188, § 11, pkt. 4 i 5).
 
MECHATRONIKA |