Zaproszenie

 

 

 

 

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

  

mają zaszczyt zaprosić

na

 UROCZYSTOŚĆ

WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

która odbędzie się 25 listopada 2017 r.

 o godz. 11.00

w auli im. prof. Mariana Gotowca

ul. M. Oczapowskiego 5

 

DZIEKAN

 prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

  

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  - Hymn Państwowy

  - Wystąpienie Dziekana

  - Gaudeamus

  - Wręczenie dyplomów absolwentom

  - Gaude Mater

  - Wręczenie nagród i wyróżnień

  - Wystąpienia gości i absolwentów