Seminarium Wydziałowe - 2018

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, doktorantów na Wydziałowe Semianrium Naukowe, które odbędzie się w dniu 15. 02. 2018 roku, o godz. 9.00, w sali 370 . 
Szczegółowy program w załączeniu.