Rada Wydziału

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, które odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00, w sali RW (021).
 
 PROGRAM POSIEDZENIA
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych dr Annie Dziekońskiej.
2. Sprawy bieżące.