Praktyka i edukacja - spotkanie przedstawiciela firmy JOTAFAN ze studentami kierunku Zootechnika

W bieżący poniedziałek (08 maja) odbyło się spotkanie studentów III roku kierunku Zootechnika z przedstawicielem firmy JOTAFAN z Krakowa, Panem mgr inż. Andrzejem ZagórskimJedną z dziedzin działalności firmy jest konstruowanie i produkcja elektronicznych urządzeń sterująco-pomiarowych dla rolnictwa i przemysłu, a w szczególności chowu zwierząt (kurniki, chlewnie, obory) i upraw grzybów (pieczarkarnie). Pierwsze regulatory zostały opracowane w 1994 roku, a od 1999 roku rozpoczęła się seryjna produkcja na potrzeby firm zajmujących się kompleksowym wyposażaniem budynków inwentarskich.

Studenci mieli mozliwość zapoznania się z sterownikami mikroklimatu oraz automatycznymi systemami ważenia drobiu podczas chowu  produkowanymi przez firmę, a także porozmawiać o praktycznych aspektach chowu zwierząt gospodarskich i prawidłowym utrzymaniu parametrów mikroklimatu w obiektach inwentarskich zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz przepisami prawa.