Aktualności PTZ

Bieżące informacje

  1. Olsztyńskie Koło PTZ rozpoczęło przygotowania do organizacji LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, które odbędzie się w Olsztynie 23-24 września 2021 roku. 

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: http://zjazdptz2020.uwm.edu.pl/.

 

Składki członkowskie za 2021 rok proszę wpłacać na konto: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego, ul. Kaliska 9, 02-316 Warszawa, Koło w Olsztynie

Bank PKO SA nr konta: 50 1240 1112 1111 0010 9995 8449

Składka członkowska: 
60 zł + 48 zł za Przegląd Hodowlany i Roczniki Naukowe PTZ – razem 108 zł.
Emeryci i doktoranci: 30 zł + 48 zł – razem 78 zł.
Osobom, które już opłaciły składki serdecznie dziękuję.
   
W imieniu Zarządu Koła PTZ
Prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. zw.