Aktualności PTZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że:

1. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się w Lublinie w dniach: 19-21 września 2018 roku. Temat wiodący Zjazdu PTZ brzmi: "Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego". Wszystkie bieżące informacje znajdują się na stronie: http://www.zjazdptz-lublin.pl/. 

2. I Kongres Zootechniki Polskiej pt. "Quo vadis Zootechniko" organizowany jest przez Polskie Towarzystwa Zootechniczne, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Warszawie. Wszystkie bieżące informacje znajdują się na stronie: http://www.zootechkongres.pl/.