Aktualności PTZ

Szanowni Państwo,

Wraz z Polskim Towarzystwem Genetycznym (oddział olsztyński) zapraszamy na wspólne zebranie referatowo-dyskusyjne, na którym prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wygłosi referat pt. „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych i cech jakości mięsa wieprzowego kontrolowane na poziomie molekularnym”.

Zebranie odbędzie się 23 listopada 2017 r., o godz. 10:00 w sali 370, w Budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, ul. Oczapowskiego 5.

 

Inne bieżące informacje:

W imieniu dr hab. Iwony Janczarek prof. nadzw. UP, przekazuję zaproszenie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na LXXXIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbędzie się w dniach 19-21.IX.2018 roku w Centrum Kongresowym i budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15.

 

Składki członkowskie: 

Członkowie PTZ: 60 zł + 48 zł za Przegląd Hodowlany i Roczniki Naukowe PTZ – razem 108 zł;

Emeryci i doktoranci: 30 zł + 48 zł – razem 78 zł.

Składki członkowskie za 2017 r. można  wpłacać na konto: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego, Koło w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn

Bank PKO BP nr konta: 92 1020 3541 0000 5202 0065 9482

Mając na uwadze zbliżający się koniec roku, uprzejmie proszę członków, którzy nieuregulowali składki członkowskiej za rok 2017, proszeni są o wpłatę w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 roku.

 

W imieniu Zarządu Koła PTZ

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Anna Wójcik