.

Dziekan i Rada Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  

mają zaszczyt zaprosić na

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

ABSOLWENTOM WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

 

która odbędzie się dnia  24 listopada 2018 roku o godz. 12.00

w auli im. prof. Mariana Gotowca (ul. Oczapowskiego 5)

      

  Dziekan

        prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

_______________________________________________________________________________________________

 „Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości,

 by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie”

- Larysa Mitzner

W programie:

 - Hymn Państwowy

- Wystąpienie Dziekana 

- Gaude Mater

- Wręczenie dyplomów absolwentom 2017/2018

- Wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

- Gaudeamus

- Wręczenie nagród i wyróżnień

- Wystąpienia okolicznościowe